Body obnovení – Windows 7 – Nastavení ochrany systému – Vytvoření bodu obnovení – Obnovení systému - ICTWork - Informační a komunikační technologie a práce na dálku

Info
Informační a komunikační technologie a práce na dálku ...
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Body obnovení – Windows 7 – Nastavení ochrany systému – Vytvoření bodu obnovení – Obnovení systému

Body obnovení – Windows 7 – Nastavení ochrany systému – Vytvoření bodu obnovení – Obnovení systému

1. Klikněte na ploše na ikonu “Počítač“ pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky již levým tlačítkem myši zvolte vlastnosti. (V případě že ikonu počítač na ploše nemáte, dostanete se k požadovanému oknu přes: “Nabídka start – ovládací panely – systém a zabezpečení – Systém“). Vidíte, že cest vedoucích k cíli je vždycky několik, na vás pak už je si osvojit alespoň jednu, která vám bude nejvíce vyhovovat.


2. V otevřeném okně “Základní informace o počítači“ se přesuňte do levého panelu s názvem “Hlavní ovládací panel“, zde klikněte na položku “Ochrana systému“.


3. Otevře se vám okno “Vlastnosti systému“ na kartě “Ochrana systému“. V části “Nastavení ochrany“, vidíte diskové jednotky, na kterých je či není ochrana zapnutá. Na uvedeném obrázku je vidět jediná jednotka s názvem “Místní disk (C:) (Systém)“. Vy můžete v tomto seznamu vidět i několik diskových jednotek, avšak pro vás je nejdůležitější ta, na které je uveden název “(C:)(Systém)“, neboť toto je disková jednotka s operačním systémem Windows, na které je kompletní nastavení registru Windows a všech aplikací. Proto na této jednotce budeme vytvářet body obnovení. O tom, jestli se jedná o systémový disk, se můžete přesvědčit i tak, že v průzkumníku otevřete disk (C:) a ve stromové struktuře vyhledáte složku s názvem Windows. Pokud tuto složku nevidíte, pravděpodobně se nejedná o systémový disk, a tudíž je potřeba najít tu diskovou jednotku, na které se složka s názvem Windows nachází a na ni vytvářet body obnovení. Na níže uvedeném obrázku vidíte, že v současné chvíli je ochrana systému vypnuta.


A) Zapnutí a nastavení ochrany systému


4. Klikněte na jednotku “(C:)(Systém)“, tak aby byl tento řádek vybraný (modrý) a pak klikněte na tlačítko “Konfigurovat …“. Zde ještě jak vidíte na obrázku pod tlačítkem “Konfigurovat…“ je tlačítko “Vytvořit…“, které je nedostupné a tudíž není ani možné body obnovení vytvářet. Navíc ani tlačítko “Obnovení systému…“ není dostupné. Toto vše se zpřístupní, až ochranu systému zapnete.


5. Tímto se dostanete do nastavení ochrany systému pro konkrétní jednotku. Ochrana systému bývá z pravidla zapnutá. V případě že jste měli tuto ochranu vypnutou, uvidíte stav obdobný obrázku níže.


6. Pro zapnutí ochrany systému zvolte horní položku “Obnovit nastavení systému a předchozí verze souborů“. Navíc si můžete zvolit “Maximální využití“ místa na disku, které budou body obnovení zabírat. Primárně to bývá přednastaveno na 3%, což u velikosti 500GB diskové jednotky, může znamenat až 15GB obsazeného prostoru na vašem disku.  Tato hodnota je až zbytečně velká. 2GB prostoru bude stačit k několika bodům obnovy vytvořené v čase za sebou.  Až se postupným vytvářením bodů obnovy nastavená kapacita využije, pak při vytváření nového bodu obnovení se nejstarší bod obnovy vymaže a nahradí se novým aktuálním.  Změnu nastavení “Maximálního využití“ provedete tažením jezdce vlevo nebo vpravo. Dokončení nastavení proveďte kliknutím na tlačítko “OK“.


7. Následující okno můžete buďto ukončit neboť ochranu máme aktívní a vytvoření bodu obnovení chcete z nějakého důvodu ponechat na později. Nebo, což doporučuji vytvořit jeden bod obnovení hned, i když zrovna nic neinstalujete.


B) Vytvoření bodu obnovení

8. Ochrana systému je předchozím krokem zapnutá a tudíž je i tlačítko “Vytvořit…“ dostupné a tedy na něj klikněte.


9. Do okna s názvem “Vytvořit bod obnovení“ vepište název bodu obnovení, který bude nejlépe vystihovat, jaký úkon se chystáte udělat. Tak abyste zpětně před obnovením systému mohli dohledat, ke kterému bodu obnovení se chcete vrátit, v případě, že máte bodů obnovení na disku několik. Následně klikněte na tlačítko “Vytvořit“.


10. Zde již vidíte průběh vytváření bodu obnovení. Toto může trvat od několika vteřin, až po desítky vteřin v závislosti na množství nainstalovaných programů a rychlosti počítače.


11. O dokončení vás systém informuje hlášením “Bod obnovení byl úspěšně vytvořen“.


C) Ověření nebo vymazání bodu obnovení

12. V případě, že si chcete ověřit, zda byl bod obnovení vytvořen nebo dokonce odstranit všechny body obnovení ve zvolené systémové jednotce, pak se vraťte znovu přes tlačítko “Konfigurovat…“ do nastavení.


13. V okně “Ochrana systému pro disk (C:)“ v řádku “Aktuální využití“ bylo před vytvořením bodu obnovení “0 bajtů“, nyní obrázek ukazuje “47,53 MB“, tudíž bod obnovení byl vytvořen. Toto číslo bude u každého počítače různé v závislosti na množství nainstalovaných programů. Tlačítkem “Odstranit“ smažeme úplně všechny body obnovení. Po odstranění všech bodů obnovy je vhodné jeden bod obnovení vytvořit. Co se týče ověření vzniku bodu obnovení, budete mít lepší příležitost právě v popisu “Obnovení systému“.


D) Obnovení systému

14. V případě, že potřebujete obnovit systém do dřívějšího stavu, tak na kartě “Ochrana systému“ klikněte na již dostupné tlačítko “Obnovení systému…“.


15. Tímto otevřete průvodce “Obnovení systémových souborů a nastavení“, který vás hned na první obrazovce informuje, že vaše dokumenty zůstanou zachovány. Kliknutím na tlačítko “Další“ se dostanete k výběru bodu obnovení.


16. V okně “Obnovení systému“ si jednak můžete ověřit, kdy jste naposledy vytvořili bod obnovení a pokud si zaškrtnete položku “Zobrazit další body obnovení“, zobrazí se vám všechny body dostupné v počítači. Vedle data a času vytvoření vidíte i jejich popis přesně tak jak jste si jednotlivé body obnovení pojmenovali. Zde si můžete vybrat ten okamžik v čase, který vám v minulosti nejlépe vyhovoval. Nicméně čím dál půjdete do minulosti, tím větší vliv to bude mít na nainstalované programy, od data, který zvolíte pro obnovu. Na které programy to bude mít zásadní vliv, zjistíte, když zvolíte libovolný bod obnovení a pak kliknete na tlačítko “Vyhledat ovlivněné programy“.


17. V tomto okně přesně vidíme, na které programy to bude mít vliv. Proto vybírejte bod obnovení tak, abyste pak nemuseli znova instalovat všechny programy, které jste po tomto datu nainstalovali.


18. Samozřejmě to má vliv i na instalaci ovládačů hardwaru, takže pokud jste nainstalovali nějaký nový hardware, například instalaci nové tiskárny, a vy se vrátíte v čase před tuto instalaci, tak logicky vám po obnově nebude tiskárna fungovat, neboť v té době ještě ve vašem systému neexistovala. A tedy její instalaci budete muset provést znova.  Vraťte se zpět tlačítkem “Zavřít“ a postupte k obnově. Zvolte tedy nejlépe vyhovující bod obnovení a klikněte na tlačítko “Další“.


19. Toto je poslední obrazovka před nastartováním procesu obnovy, který během obnovy není možné přerušit a už vůbec není dobré systém vypnout tzv. natvrdo. Mohlo by dojít k nezvratnému poškození operačního systému Windows. Nejdůležitějším krokem, než potvrdíte provedení tlačítkem “Dokončit“, je si uvědomit, zdali jste po vámi zvoleném datu bodu obnovení náhodou neměnili heslo do Windows. Pokud ano, pak by po obnově vaše současné heslo nebylo platné a v případě, že své předchozí heslo už neznáte, neměli byste šanci celou operaci provést zpět, protože se už do Windows nedostanete. V tomto případě klikněte na odkaz “Vytvořit disk pro resetování hesla“ a postupujte podle průvodce. V případě, že jste tak provedli, můžete zpustit obnovu tlačítkem “Dokončit“.


20. Pokud jste se rozhodli obnovení zahájit, klikněte na tlačítko “Ano“.


21. Počítač se odhlásí, obnoví a restartuje.


22. Po spuštění Windows vás systém informuje že “Obnovení systému bylo úspěšně dokončeno“. Hlášení ukončete tlačítkem “Zavřít“, tím je proces obnovy dokončen.


23. Tímto je proces “Obnovení systému“ dokončen.
Pokud vám stav po obnově nevyhovuje, můžete se vrátit k předchozímu výchozímu stavu nebo vybrat jiný bod obnovení. Pokud spustíte znovu nástroj “Obnovení systému“ dle popisu jen ve zkratce: “Nabídka start – ovládací panely – systém a zabezpečení – Systém – Ochrana systému – karta Ochrana systému – tlačítko Obnovení systému…“. Zobrazí se vám okno, ve kterém máte možnost buďto celou obnovu vrátit zpět, nebo zvolit jiný bod obnovení.


24. Pokud zvolíte “Vybrat jiný bod obnovení“, pak celý postup se už jen opakuje od bodu 16). Zvolíte-li “Vrátit zpět obnovení systému“ objeví se vám na obrazovce opět okno s upozorněním pro vytvoření disku pro resetování hesla, viz, bod 19). Tlačítkem “Dokončit“ potvrdíme vrácení změn.


25. Pokud jste se rozhodli obnovení zahájit, klikněte na tlačítko “Ano“. Další postup je stejný jako v bodě 21) a 22). Tímto je proces “Obnovení systému“ dokončen.


 
v
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky