Defragmentace disku - ICTWork - Informační a komunikační technologie a práce na dálku

Info
Informační a komunikační technologie a práce na dálku ...
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Defragmentace disku

Defragmentace disku ve Windows 7


Defragmentace disku je proces urovnávání, setřídění různě uložených souborů nebo pospojování jejich částí do souvislých oblastí. Chaos v uspořádání souborů na disku vzniká při ukládání, změnách, přesunech nebo odstraňování. Změny ukládané do souboru se často ukládají na jiném místě stejného oddílu (svazku) než je původní soubor, neboť na původním místě pro zvětšený soubor není dostatek místa. Tomuto rozházení souborů a jejich částí se říká fragmentace dat. S postupem času se fragmentuje nejen soubor ale i celý svazek a počítač se tak zpomaluje, protože musí při otevírání jednoho souboru vyhledávat soubor na několika místech. Program “Defragmentace disku“ změní uspořádání dat v oddílu a znovu spojí rozdělené soubory, tak aby počítač fungoval efektivněji. Fragmentace vlastně vytváří pro disk práci navíc, a tudíž jej zpomaluje, což se samozřejmě projeví i na snížení výkonu celého počítače. Programem “Defragmentace disku“ můžete prakticky počítači vdechnout nový život, pokud často používaný počítač nebyl defragmentovaný i několik let.

Četnost defragmentace disku závisí na tom, jak často a jak moc počítač používáte. U málo využívaného počítače, může stačit provést Defragmentaci jednou až 2x do roka. U více používaného počítače možná bude potřeba provést defragmentaci čtvrtletně a možná i měsíčně. To jestli je nutné nebo není nutné provést “Defragmentace disku“ vám program přímo řekne, a navíc to lze i naplánovat, abyste na to nemuseli pamatovat. Pokud je fragmentace souborů větší než 10% doporučuje se defragmentaci provést. Rozhodně nemá smysl provádět defragmentaci každý den, určitě tím žádného zvýšení výkonu nedosáhnete. Defragmentace disku“ je určitě vhodné provést, pokud chcete zmenšit již existující oddíl (rozdělit disk) s vašimi daty se záměrem vytvoření oddílu dalšího.

Samozřejmě “Defragmentaci disku“ zvládnou některé externí programy lépe, avšak pokud nechcete nic instalovat a učit se ovládat externí programy, je program “Defragmentace disku“, který je součástí OS Windows 7 jedinou volbou. Defragmentaci je vhodné provést jak na pevných discích, tak na externích přenosných USB discích.

Defragmentaci provádějte na discích typu HDD s magnetickými plotnami, nikoliv však na discích typu SSD založených na elektronických buňkách neboť právě tyto disky mají životnost určenou počtem přepsání konkrétní buňky. To znamená smazání starých dat a nahrání nových dat, což vlastně defragmentace při přesouvání uspořádávání dat dělá. A tedy byste při časté defragmentaci rapidně snížili životnost vašeho pevného SSD disku. Na SSD disku se defragmentace nejen že nedělá z důvodu rychlého opotřebení buněk pro data, ale i s fragmentovanými daty je SSD disk mnohonásobně rychlejší než pevný disk HDD. Jaký disk v počítači máte vám skvěle poradí program Speccy.


A jak spustíte “Defragmentaci disku“?


1. Do programu “Defragmentace disku“ se dostanete několika způsoby, například: Libovolným způsobem vstupte do okna “Počítač“, tak abyste viděli všechny jednotky pevných disků. Například dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu “Počítač“. Pak klikněte jednou levým tlačítkem myši na diskový oddíl například “Místní disk (C:)“, tak aby byl zřetelně viditelný výběr (zamodření) tohoto oddílu.


2. Následně na stejný oddíl klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte příkaz “Vlastnosti“.


3. V okně “Místní disk (C:) - vlastnosti“ přejděte na kartu “Nástroje“.


4. Na této kartě v sekci “Defragmentace“ klikněte na tlačítko “Defragmentovat…“.


5. Tímto jste vstoupili do programu “Defragmentace disku“.


6. Do programu “Defragmentace disku“ se dostanete i kratší cestou: Klikněte na “nabídku start“ a do pole “Prohledat programy a soubory“ vepište slovo “Defragmentace“.


7. Při napsání slova “Defragmentace“ se vám v horní části zobrazí odkaz “Defragmentace disku“. Na tento odkaz klikněte levým tlačítkem myši.


8. Tímto jste opět vstoupili do programu “Defragmentace disku“.


9. Klikněte na první oddíl, který chcete defragmentovat, čímž provedete jeho výběr a pozadí bude zvýrazněno modrým pruhem. Pak klikněte na tlačítko “Analyzovat disk“.


10. Následně vidíte průběh analýzy fragmentace diskového oddílu (svazku).


11. Po dokončení analýzy se vám zobrazí stav (fragmentováno %). Jeli fragmentace větší, než 10 % pak se doporučuje defragmentaci provést. Klikněte na tlačítko “Defragmentovat disk“.


12. U zvolené diskové jednotky (oddílu) uvidíte dva střídající se stavy ve čtyřech průchodech.


13. A a to stav přesunuto a stav konsolidováno.


14. Proces defragmentace se samozřejmě dá kdykoliv přerušit tlačítkem “Zastavit operaci“ a pokračovat příště.  Pokud se nechcete defragmentaci zabývat a sledovat, kdy je nutné defragmentaci provést, nastavte si plán automatického spuštění defragmentace. A to v části “Plán“, kliknutím na tlačítko “Konfigurovat plán…“.


15. Nastavte si Frekvenci opakování defragmentace, den, čas a jednotky pevných disků, zaškrtněte volbu “Spouštět podle plánu (doporučeno)“ a potvrďte vaše nastavení tlačítkem “OK“.


16. Plán je nastaven, ukončete “Defragmentaci disku“ kliknutím na tlačítko “Zavřít“. To je k defragmentaci vše.


 
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky