Disk Google – Jak nastavit sdílení - ICTWork - Informační a komunikační technologie a práce na dálku

Info
Informační a komunikační technologie a práce na dálku ...
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Disk Google – Jak nastavit sdílení

Disk Google – Sdílení souborů a složek s rodinou, přáteli i spolupracovníky

Jak nastavit sdílení

1. Libovolnou složku nebo soubor uchopte levým tlačítkem myši (stiskněte a držte) a za současného držení stisknutého tlačítka přesunete požadovanou složku nebo soubor ze zdrojového umístění do cílového místa, jímž je “Disk Google“. Na obrázku je znázorněn přesun složky “Foto“.


2. Po přesunutí složky “Foto“ do “Disku Google“ se okamžitě zobrazí u složky dvě modré šipky směřující do kruhu. Tímto vás Google informuje o tom, že právě dochází k synchronizaci fotografií mezi vaším počítačem a uložištěm serveru Googlu na němž máte vyhrazeno 15GB volného místa zdarma. Až se synchronizace dokončí, budete mít identickou kopii vaši složky s libovolnými soubory dostupnou z internetu z celého světa pod vaším jedinečným přihlašovacím účtem Googlu. Tím, že máte kopii vašich dat ještě někde jinde, máte splněno i tolik opomíjené zálohování.


3. O průběhu zálohování vás taky informuje ikona “Disku Googlu“ v oznamovací oblasti svým problikáváním. A pokud postavíte kurzor myši na tuto ikonku, pak zjistíte, kolik souborů již je synchronizovaných a tudíž i za zálohovaných.


4. Pokud tedy chceme složku například jako na obrázku “Foto“ sdílet s příbuznými, přáteli a kolegy z práce, pak jednoduše klikneme na tuto složku pravým tlačítkem myši a v kontextové nabídce vyhledáme položku “Disk Google“ a z rozbalené nabídky disku Google klikněte na příkaz “Sdílet“. Avšak momentálně sdílení nelze provést. Jak vidíte na obrázku tlačítko “Sdílet“ je nedostupné. To je proto, že pod složkou “Foto“ jsou neustále dvě modré šipky směřující do kruhu, tedy složka foto ještě není kompletně synchronizována. A dokud se tento stav nezmění, sdílení nebude ani umožněno. Pokud v oznamovací oblasti už ikona nebude problikávat je to známka dokončení synchronizace. Ověřit si to můžete když přesunete kurzor myši nad tuto ikonu a zobrazí se vám nápis “Synchronizace byla dokončena“.


5. Případně si můžete v okně průzkumníka ve složce Disk Google občas zmáčknout klávesu “F5“, čímž aktualizujete stav zobrazení tohoto okna. Tudíž pokud už bude synchronizace dokončena, po zmáčknutí klávesy “F5“ změní se status ikony složky ze dvou modrých šipek na zelenou fajfku okamžitě.


6. Pokud už je u složky nebo souboru zelené zatržítko (fajfka), můžete hned nastavit “Sdílení“. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku nebo soubor, který chcete sdílet a z kontextové nabídky zvolte “Disk Google“ a pak následně příkaz “Sdílet“, který je už dostupný.  Příkazem “Zobrazit na webu“ si můžete, jak už z názvu vyplývá, zobrazit obsah složky jak bude vypadat ve webovém prohlížeči na internetu.


7.  Po kliknutí na příkaz “Sdílet“ máte 3 možnosti nastavení sdílení. Zvolte si to, které vám nejvíc bude vyhovovat.

Sdílení typu A:


8. Do okénka “Lidé“ napište emailové adresy lidí, kterým chcete umožnit sdílení vašich dat. Za každým emailem pište čárku, tím systém pozná, že chcete psát další emailovou adresu. Vpravo si zvolte, zdali mohou vaše soubory “Upravovat“ nebo jen “Prohlížet“. A do okna pod emaily můžete vepsat libovolnou poznámku vztahující se ke sdíleným datům. Pak potvrďte tlačítkem “Odeslat“.


9. Ještě zbývá potvrdit, zda skutečně chcete odeslat pozvánky vybraným osobám. Nicméně je nutné tady podotknout, že v případě, že se pozvánek zmocní někdo cizí, získá tak automaticky přístup k vaší sdílené složce nebo souboru. Pokud vám vše vyhovuje, potvrďte tlačítkem “Ano“. Tímto je sdílení pro konkrétní osoby nastaveno. Ještě nutno dodat, že příjemci musí vlastnit účet Google.


Sdílení typu B:


10. Opět začneme sdílení v kontextové nabídce složky “Foto“ kliknutím na příkaz “Sdílení“ v “Disku Google“, jako na obrázku v bodě 6).


11. V novém okně klikněte na text “Získat odkaz ke sdílení“.


12. Tímto krokem jste již nastavili sdílení této složky, o čemž vás i informuje řádek “Sdílení odkazů je zapnuté“.  Řádek začínající webovým odkazem “https:…“ na nějž ukazuje červená šipka, si celý zkopírujte, neboť toto je odkaz který pak emailem pošlete svým blízkým a oni tak budou mít přístup dle oprávnění, které nastavíte kliknutím na šipku vedle textu “Všichni s odkazem mohou zobrazit“ v červeném rámečku znázorněném na obrázku. Pro tento odkaz “https:…“ se můžete přes sdílení kdykoliv vrátit. Pamatujte však na to, že kdokoliv z vašich blízkých tento odkaz přepošle komukoliv jinému, bude i on mít k vašim datům (souborům a složkám) přístup dle vámi nastaveného oprávnění.


13. Abyste mohli upravit přístup všem, kdo budou mít tento odkaz “https:…“, klikněte do řádku s nápisem “Všichni s odkazem mohou zobrazit“. Buď sdílení úplně vypnout kliknutím na řádek “VYPNUTO“, nebo nastavit “mohou upravovat“ nebo “mohou zobrazit“. Ve většině případů toto nastavení stačí a kliknutím na tlačítko “Hotovo“ je nastavení dokončeno.


14. Avšak pokud kliknete na řádek “Více …“ dostanete se na další možnosti nastavení přístupu.


15. Zde můžete nastavit, zda k datům můžou přistupovat pouze osoby, které mají webový odkaz “https:…“ k těmto datům, tedy zvolíte položku “Zapnuto - Všichni s odkazem“. Nebo může být odkaz naprosto veřejným odkazem, který bude indexován vyhledávači, a tudíž bude dohledatelný na internetu kýmkoliv na celém světě, v tom případě zvolte “Zapnuto - Veřejné na webu“. Takto například můžete odkaz vložit na vlastní webové stránky pro přístup všem. Poslední volba je “VYPNUTO – konkrétní uživatele“, jak již název napovídá, pokud zadáme konkrétní osoby, bude dokument přístupný jen pro ně, a pokud nezadáme nikoho, sdílení se tímto způsobem ukončí. Nezapomeňte nastavit, jaký typ přístupu k vašim sdíleným datům mají zvolení uživatelé mít a to změnou položky buďto “Může prohlížet“ nebo “Může upravovat“.  Aby se vaše nastavení projevilo, sdílení se buďto provedlo nebo ukončilo, musíte kliknout ještě na tlačítko “Uložit“. A následující okno potvrďte tlačítkem “Hotovo“. Tím je nastavení sdílení dokončeno.


Sdílení typu C:


16. Opět začneme sdílením složky nebo souboru v “Disku Google“ dle již známého kroku z bodu 6).


17. V dalším kroku klikněte na odkaz “Pokročilá“.


18. V následujícím okně vidíte hned v prvním řádku odkaz pro sdílení. A zde máme dvě možnosti a to buď sdílení nastavíme na konkrétní uživatele, čemuž odpovídá spodní polovina obrazovky s názvem “Pozvat uživatele“ a dle příslušných šipek můžete provést různá nastavení: Zadat email konkrétních osob.


19. Nastavit právo úpravy nebo prohlížení.


20. Odeslat oznámení o sdílení emailem konkrétním osobám, ke kterému můžete připojit osobní zprávu.


21. Nechat si zaslat kopii na vlastní email.


22. A v posledním spodním řádku změnit právo editora.


23. Po kliknutí na odkaz “Změnit“ přejdete na kartu, kde můžete nastavit, zda osoby, kterým udělíte přístup k vašim datům, mohou dál tento přístup a viditelnost vašich soborů či složek, které jste sdíleli, nastavovat dalším uživatelům nebo si toto právo ponecháte pouze vy. Po kliknutí na tlačítko “Uložit“ se toto nastavení zapamatuje.


24. Tímto se vrátíte na předchozí obrazovku, na které už jen kliknete na tlačítko “Odeslat“.  A pak už jen potvrdíte odeslání pozvánky tlačítkem “Ano“.


25. A nastavení sdílení pro konkrétní osoby dokončíte kliknutím na tlačítko “Hotovo“.


26. Pokud však nechcete využít nastavení sdílení jen na konkrétní uživatele, pak zvolte horní polovinu obrazovky s názvem “Kdo má přístup“ (druhá možnost v nastavení sdílení typu C). Kliknutím na odkaz “Změnit“ se dostanete do podrobnějšího nastavení sdílení.


27. Zde můžete nastavit, zda k datům můžou přistupovat pouze osoby, které mají webový odkaz “https:…“ k těmto datům, tedy zvolíte položku “Zapnuto - Všichni s odkazem“. Nebo může být odkaz naprosto veřejným odkazem, který bude indexován vyhledávači, a tudíž bude dohledatelný na internetu kýmkoliv na celém světě, v tom případě zvolte “Zapnuto - Veřejné na webu“. Takto například můžete odkaz vložit na vlastní webové stránky pro přístup všem. Poslední volba je “VYPNUTO – konkrétní uživatele“, jak již název napovídá, pokud zadáme konkrétní osoby, bude dokument přístupný jen pro ně, a pokud nezadáme nikoho, sdílení se tímto způsobem ukončí. Nezapomeňte nastavit, jaký typ přístupu k vašim sdíleným datům mají zvolení uživatelé mít a to změnou položky buďto “Může prohlížet“ nebo “Může upravovat“.  Aby se vaše nastavení projevilo, sdílení se buďto provedlo nebo ukončilo, musíte kliknout ještě na tlačítko “Uložit“.


28. Změna je okamžitě viditelná na kartě “Kdo má přístup“. Posledním krokem je kliknout na tlačítko “Hotovo“. Tím je nastavení sdílení dokončeno.


29. Sdílenou složku na “Disku Google“ pak poznáte dle ikony složky s modrým panáčkem.


30. Sdílení můžete nastavit i kombinovaně jako například dokument, na kterém pracuje určitá skupina lidí, můžete sdílet pro konkrétní uživatele s právem “Může upravovat“. A jiné skupině lidí pošlete odkaz s právem “Může prohlížet“. Přístup k takovému dokumentu budou mít bez hesla pouze ti, kdo vlastní tento odkaz s právem pouze pro čtení.  Jako příklad uvedu, skupina zaměstnanců ve firmě vytvářejí směrnice firmy, tudíž logicky musí mít právo do dokumentu psát. Ostatní zaměstnanci musí mít ke směrnicím přístup, aby je mohli číst, ale nesmí mít možnost je upravovat.

 
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky