Disk Google – Organizování dat – Přejmenování souborů a složek - ICTWork - Informační a komunikační technologie a práce na dálku

Info
Informační a komunikační technologie a práce na dálku ...
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Disk Google – Organizování dat – Přejmenování souborů a složek

Disk Google – Jak pracovat s Diskem Google ve webovém prohlížeči – Organizování dat – Přejmenování souborů a složek

Vymyslet vhodný název souboru nebo složky může být klíčovým nástrojem v organizaci a tudíž i přehlednosti vašich dat. Postupně vznikající datová struktura souborů a složek vás občas přinutí ke změně jejich názvu. Aby bylo možné tuto změnu názvu provést, vybavil “Google“ pro práci se soubory a složkami na “Disku Google“ funkcí přejmenování obdobným způsobem, na které jste zvyklí z různých správců souborů na různých operačních systémech. Přejmenovat můžeme soubory nebo složky a to opět na několik způsobů.


1. V levém panelu prohlížeče pod červeným tlačítkem “Přidat“, vidíte strukturu složek a podsložek. V tomto panelu se nezobrazují soubory a je tedy jasné, že zde lze přejmenovat pouze složky a jejich podsložky.


2. Na obrázku výše již máme vybranou složku “Cvičné soubory“ v jejíž pravé části je vidět obsah této složky. Tuto složku přejmenujete například na “Domácí hospodaření“.  Klikněte na vybranou složku “Cvičné soubory(označenou červeně) pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte příkaz “Přejmenovat …“.


3. V následujícím okně přepíšete název složky “Cvičné soubory“ na “Domácí hospodaření“ a potvrďte přejmenování tlačítkem “OK“.


4. O úspěšném přejmenování vás informuje žlutý obdélník s nápisem (Položka “Cvičné soubory“ byla přejmenována na “Domácí hospodaření“) v horní části prohlížeče, viz obrázek.


5. Další složku s názvem “Cvičná složka“ přejmenujete například na “Výdaje na benzín“. Přejmenování, ale provedeme v pravé části webového prohlížeče, viz vyznačený obdélník na obrázku s šipkou odkazující na “Cvičnou složku“.


6. Přejmenování provedeme následujícím způsobem. Na složku s názvem “Cvičná složka“ klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte příkaz “Přejmenovat …“.


7. V následujícím okně přepište název “Cvičná složka“ na název “Výdaje na benzín“ a potvrďte přejmenování tlačítkem “OK“.


8. O úspěšném přejmenování vás opět informuje žlutý obdélník s nápisem (Položka “Cvičná složka“ byla přejmenována na “Výdaje na benzín“) v horní části prohlížeče.


9. A samozřejmě změna názvu složky na “Výdaje na benzín“ je vidět jak v levé tak v pravé části prohlížeče.


10. Pro třetí způsob přejmenování složky použijete složku s názvem “Seznam“ umístěnou hned vedle složky “Výdaje na benzín“. Přejmenování však provedete v horní liště s názvem “Můj disk“, která mimo jiné definuje cestu od kořenové složky “Můj disk“, až po nejdále vnořenou podsložku ve vaší struktuře všech složek. Vstupte dovnitř složky “Seznam“. Že jste uvnitř složky “Seznam“ poznáte tak, že v levém panelu je složka s názvem “Seznam“ označena červeně.  A současně v horním panelu s názvem “Můj disk“ je uvedená celá cesta až do složky “Seznam“. Cesta vypadá takto “Můj disk > Domácí hospodaření > Seznam“, viz obrázek.


11. V horním panelu tedy klikněte na název “Seznam“ pravým nebo levým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte příkaz “Přejmenovat …“.


12. V následujícím okně přepište název “Seznam“ na například název “Nákupní seznam“ a potvrďte přejmenování tlačítkem “OK“.


13. O úspěšném přejmenování vás opět informuje žlutý obdélník s nápisem (Položka “Seznam“ byla přejmenována na “Nákupní seznam“) v horní části prohlížeče. A samozřejmě změna názvu složky na “Nákupní seznam“ je vidět jak v levé tak v horní části prohlížeče.


14. Přejmenovat složku můžeme ještě dalším způsobem a pro tento případ vstupte do složky “Domácí hospodaření“ a v této složce si vytvořte složku novou s názvem například “Voda, plyn, elektřina“. Po vytvoření složky, zůstává tato složka označená (vybrána) modrou barvou. Pokud jste mezitím, co čtete tento návod, klikli myší jinam, označení složky se vám zrušilo, a tudíž nebudete moci praktikovat čtvrtý způsob přejmenování složky. Proto vyberte (označte, zamodřete) znovu složku “Voda, plyn, elektřina“ a s tímto označením se vám v horním panelu zobrazí další ikony související s příkazy k vybrané složce, viz obrázek.


15. Z vybraného červeného obdélníku vás bude nejvíce zajímat v souvislosti s prováděným přejmenováním ikona se třemi tečkami, kde po přesunu myši nad tuto ikonu se zobrazí nápis “Další akce“. Klikněte na tyto 3 tečky levým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte příkaz “Přejmenovat …“.


16. V následujícím okně přepište název “Voda, plyn, elektřina“ na název “Inkaso“ a potvrďte přejmenování tlačítkem “OK“.


17. O úspěšném přejmenování vás opět informuje žlutý obdélník s nápisem (Položka “Voda, plyn, elektřina“ byla přejmenována na “Inkaso“) v horní části prohlížeče. A samozřejmě změna názvu složky na “Inkaso“ je vidět jak v levé tak v pravé části webového prohlížeče.


18. Abychom nemluvili jen o přejmenování složek, podívejme se společně, jaké jsou možnosti přejmenování souborů. V levém panelu se zobrazuje pouze stromová struktura složek, a tudíž o přejmenování souborů zde nemůže být řeč. V horním panelu v cestě s názvem “Můj disk > … >“ se vámi vybraný soubor taky nezobrazí a i zde tímto odpadá možnost přejmenování souborů. Tudíž vám zbývají dvě možnosti pro přejmenování souborů. První variantou je vybrat kliknutím pravým tlačítkem myši na soubor, jež chceme přejmenovat a z kontextové nabídky zvolte příkaz “Přejmenovat …“. Například soubor “Hromadná korespondence“ přejmenujete na “Seznam adres“.


19. V následujícím okně přepište název “Hromadná korespondence“ na název “Seznam adres“ a potvrďte přejmenování tlačítkem “OK.


O úspěšném přejmenování vás opět informuje žlutý obdélník s nápisem (Položka “Hromadná korespondence“ byla přejmenována na “Seznam adres“) v horní části prohlížeče. A samozřejmě změna názvu složky na “Seznam adres“ je vidět v pravé části webového prohlížeče ve výpisu souborů. Další možností přejmenování souborů je využít, již dříve zmíněných třech teček v horním panelu s názvem “Disk“.

20. Klikněte levým tlačítkem myši na soubor, který chcete přejmenovat. Tím jste provedli jeho vybrání, a tedy v horním panelu přibyla ikona se svisle zobrazenými třemi tečkami, nad kterou ponecháte-li myš, zobrazí se vám nápis “Další akce“. Na tento příkaz opět klikněte levým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte příkaz “Přejmenovat …“.


Další postup již je obdobný jako v předchozích bodech 19, 16, 12, 7, 3, a tudíž jej už nemá význam znova opakovat. Tímto pokládám kapitolu o přejmenování za uzavřenou.

 
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky