Disk Google – Organizování dat – Přesouvání souborů a složek - ICTWork - Informační a komunikační technologie a práce na dálku

Info
Informační a komunikační technologie a práce na dálku ...
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Disk Google – Organizování dat – Přesouvání souborů a složek

Disk Google – Jak pracovat s Diskem Google ve webovém prohlížeči – Organizování dat – Přesouvání souborů a složek

Pokud si chcete zachovat přehled o tom, kde a co máme na disku Google uloženo, aniž byste museli vyhledávat, je vhodné vytvořit si nějaký systém v organizaci svých dat a podle toho soubory či složky seskupit nebo přeskupit. S postupem času dokumentů, fotografií, hudby a videa přibývá a ne vždy je současné rozvržení souborů a složek vyhovující, proto přichází na řadu funkce “Přesunout“ pomocí které přesunete to, co chcete přesně tam, kam chcete.


1. Možností přesouvání souborů a složek je opět několik a zase záleží na vás, který způsob vám bude nejvíce vyhovovat. Asi nejjednodušší přesunutí složky z jednoho místa na druhé místo je tažením myši za současného držení levého tlačítka. Takto lze přesouvat soubory a složky mezi jednotlivými složkami v levém panelu, mezi jednotlivými složkami v pravém panelu, mezi jednotlivými složkami z levého panelu do pravého panelu, mezi jednotlivými složkami z pravého panelu do levého panelu. Na obrázku je červeným obdélníkem vyznačena struktura složek na “Disku Google“, která není zrovna ideální. Tabulky, grafy, prezentace asi jen stěží po delší době najdete, pokud zůstanou umístěné ve složce s fotografiemi “Kočka“. Pro názornou ukázku si představte, že toto rozmístění složek je právě na vašem “Disku Google“.


2. Klikněte a držte levé tlačítko myši nad složkou “Tabulky“ a přesuňte kurzor myši směrem nahoru v levém panelu nad složku “Pracovní dokumenty“, kde okamžitě vidíte, že došlo k modrému ohraničení složky “Pracovní dokumenty“ a tedy i k výběru cílové složky pro přesun. V tomto okamžiku uvolněte levé tlačítko myši a bez jakéhokoliv potvrzování dojde k přesunu složky “Tabulky“ do složky “Pracovní dokumenty“.


3. O úspěšném přesunutí složky vás informuje tenký žlutý proužek v horní části webového prohlížeče s možností vrátit provedený přesun zpět odkazem “Vrátit zpět“, který vám přijde vhod v případě nějakého omylu.


4. Na dalším obrázku je znázorněn přesun složky “Grafy“ do složky “Pracovní dokumenty“ tažením myši z levého panelu do pravého panelu webového prohlížeče v disku Google. Postup bude obdobný jako v bodě 2. Klikněte a držte levé tlačítko myši nad složkou “Grafy“ a přesuňte kurzor myši směrem nahoru z levého panelu do pravého panelu nad složku “Pracovní dokumenty“, kde okamžitě vidíte, že došlo k modrému ohraničení složky “Pracovní dokumenty“ a tedy i k výběru cílové složky pro přesun. V tomto okamžiku uvolněte levé tlačítko myši a bez jakéhokoliv potvrzování dojde k přesunu složky “Grafy“ do složky “Pracovní dokumenty“.


5. Další obrázek znázorňuje přesun složky “Prezentace“ do složky “Pracovní dokumenty“ pouze v pravém panelu webového prohlížeče tažením myši. Klikněte a držte levé tlačítko myši nad složkou “Prezentace“ a přesuňte kurzor myši nad složku “Pracovní dokumenty“, kde okamžitě vidíte, že došlo k modrému ohraničení složky “Pracovní dokumenty“ a tedy i k výběru cílové složky pro přesun. V tomto okamžiku uvolněte levé tlačítko myši a bez jakéhokoliv potvrzování dojde k přesunu složky “Prezentace“ do složky “Pracovní dokumenty“.


6. Ve složce “Pracovní dokumenty“ již máte složky “Grafy, Prezentace, Tabulky“, ale složka “Pracovní dokumenty“ je pořád podsložkou složky “Kočka“. Proto proveďte přesun složky “Pracovní dokumenty“ na nejvyšší možnou úroveň a to do kořenové složky “Můj disk“ opět za pomoci tažením myši. Klikněte a držte levé tlačítko myši nad složkou “Pracovní dokumenty“ a přesuňte kurzor myši směrem z pravého panelu do levého panelu nad kořenovou složku “Můj disk“, kde okamžitě vidíte, že došlo k modrému ohraničení složky “Můj disk“ a tedy i k výběru cílové složky pro přesun. V tomto okamžiku uvolněte levé tlačítko myši a bez jakéhokoliv potvrzování dojde k přesunu složky “Pracovní dokumenty“ do složky “Můj disk“.


7. Přesunutí souborů za pomocí myši je obdobné jako přesunutí složek. Přesunout můžete buďto po jednom souboru anebo všechny najednou, a to buďto označením všech souborů nebo pouze konkrétním výběrem požadovaných souborů určené k přesunu. Na obrázku je znázorněn přesun pěti souborů (fotografií s kočkou) z kořenové složky “Můj disk“ do složky s adekvátním názvem “Kočka“. Táhněte kurzor myši přes všechny soubory za současného držení levého tlačítka myši v pravém panelu webového prohlížeče a pak tlačítko uvolněte. Tím to jste provedli výběr určený pro přesun.


8. Klikněte a držte levé tlačítko myši v oblasti výběru a přesuňte kurzor myši směrem z pravého panelu do levého panelu nad cílovou složku “Kočka“, kde okamžitě vidíte, že došlo k modrému ohraničení složky “Kočka“. V tomto okamžiku uvolněte levé tlačítko myši a bez jakéhokoliv potvrzování dojde k přesunu pěti souborů do složky “Kočka“.


9. K dalšímu přesunu složek již použijete pravé tlačítko myši a kontextovou nabídku bez tažení kurzoru. V levém panelu webového prohlížeče klikněte pravým tlačítkem myši na složku “Fotografie oslav narozenin“ a z kontextové nabídky zvolte příkaz “Přesunout do …“.


10.  V následujícím okně zvolte cílovou složku “Foto“ a potvrďte přesun tlačítkem “Přesunout“.


11. Stejný postup provedete se složkou “Fotografie z dovolených“, tentokrát však v pravé části webového prohlížeče. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku “Fotografie z dovolených“ a z kontextové nabídky zvolte příkaz “Přesunout do …“.


12. V následujícím okně zvolte cílovou složku “Foto“ a potvrďte přesun tlačítkem “Přesunout“.


13. Přesouvat lze i pomoci horní lišty s ikonou “Disk“ a to následovně: “Videa z dovolených“ chcete přesunout do složky “Video“ pomocí horní lišty. Aby k tomu došlo, je nutné, aby se název složky určené k přesunutí zobrazil právě v horní liště v cestě za názvem “Můj disk“. Dosáhneme toho jednoduše a to v levém panelu ve stromové struktuře složek klikněte na složku “Videa z dovolených“ a v tom okamžiku se objeví stejný název v horní liště za položkou “Můj disk > Videa z dovolených“. Anebo pokud vidíte v pravém panelu webového prohlížeče složku s názvem “Videa z dovolených“ vstupte do ní. Nestačí na ni jen kliknout, musíte dvojklikem vstoupit dovnitř složky. Pak se v horní liště zobrazí již výše zmiňovaný název “Můj disk > Videa z dovolených“. V této horní liště klikněte na název “Videa z dovolených“ a z kontextové nabídky zvolte příkaz “Přesunout do …“.


14. V následujícím okně zvolte cílovou složku “Video“ a potvrďte přesun tlačítkem “Přesunout“.


15. Jako poslední přesun provedete přesun všech souborů fotografií nábytku ze složky “Foto“ do složky “Foto nový nábytek“. Výběr souborů Fotografií provedete stejně jako v bodě 7), nebo klikněte levým tlačítkem myši na první soubor, srolujte kolečkem myši na konec stránky, zmáčkněte a držte klávesu “Shift“, klikněte na poslední soubor opět levým tlačítkem myši a uvolněte “Shift“. Do vybrané oblasti klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte příkaz “Přesunout do …“.


16. V následujícím okně zvolte cílovou složku “Video“ a potvrďte přesun tlačítkem “Přesunout“.


17. O úspěšném přesunu vás opět informuje hlášení v horním řádku webového prohlížeče.


18. Poslední obrázek dokladuje jak postupným přesouváním jste vytvořili logické uspořádání složek v kořenové složce “Můj disk“. Srovnejte si řazení složek na prvním a posledním obrázku. Tímto je kapitola o přesouvání souborů a složek u konce.


 
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky