Disk Google – Organizování dat – Smazání souborů a složek - ICTWork - Informační a komunikační technologie a práce na dálku

Info
Informační a komunikační technologie a práce na dálku ...
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Disk Google – Organizování dat – Smazání souborů a složek

Disk Google – Jak pracovat s Diskem Google ve webovém prohlížeči – Organizování dat – Smazání souborů a složek

Funkce smazání patří neoddělitelně k práci se soubory a složkami. Bez této funkce by se “Disk Google“ brzo zaplnil daty, které s postupem času pro vás již nemusí být potřebné. A další využití disku by nebylo možné. Opět budete pracovat s kontextovou nabídkou a panely nástrojů vybavené příkazy k tomuto účelu připravené.


1. V prvním kroku opět využijeme levý panel se stromovou strukturou složek zobrazených hned pod velkým červeným tlačítkem “Přidat“. Kořenovou složku “Můj disk“ samozřejmě odstranit nemůžete, jinak byste neměli kam ukládat svá data. Tato složka zmizí jedině tehdy, když použijete funkci “Smazat účet Google a všechny data“ v nastavení účtu.  Pokusíme se tedy v levém panelu smazat složku “Domácí hospodaření“, která, jak vidíte na obrázku, obsahuje podsložky a soubory. Připomínám, že neustále pracujete ve webovém prohlížeči (např. Google Chrome).

2. Levým tlačítkem myši klikněte na složku “Domácí hospodaření“ v levém panelu aplikace “Disk Google“ a z kontextové nabídky zvolte příkaz “Odstranit“.


3. V následujícím okně vás “Disk Google“ informuje o tom, že složka i s celým jejím obsahem byla vyhozena do koše. Tlačítkem “Pokračovat“ s právě provedeným úkonem smazání souhlasíte. A v případě tlačítka “Obnovit“ máte možnost tento stav zvrátit a tudíž přesunout zpět z koše složku “Domácí hospodaření“ na její předchozí původní místo se vším co obsahovala. Sobory a složky jsou v koši po dobu 30 dní, do té doby je z koše můžete obnovit zpět. Pak již budou data odstraněna nenávratně.


4. Druhou možností smazání složky nebo souboru v pravé části prohlížeče aplikace “Disk Google“ můžete opět kliknutím pravým tlačítkem myši na soubor nebo složku a z kontextové nabídky zvolte příkaz “Odstranit“.


5. Vzhledem k tomu, že složka byla uzavřená a prázdná, ne jako v předchozím případě, nedochází k vyvolání okna s tlačítky “Pokračovat“ nebo “Obnovit“, je prostě přímo smazána bez jakéhokoliv potvrzovacího dotazu. Nicméně jste o smazání, neboli přesunu do koše, alespoň informováni žlutým rámečkem s textem “Byla odstraněna jedna složka“. Všimněte si prosím, že vedle textu je ještě modrý aktívní odkaz “Zpět“, pomoci kterého můžete složku okamžitě vrátit na její původní místo.


6. Třetí způsob vymazání souboru nebo složky provedete vybráním v pravé části prohlížeče, avšak příkaz ke smazání zvolíme v horním nabídkovém panelu. Klikněte například na složku “Fotografie z dovolených“ levým tlačítkem myši. Tím jste složku nebo soubor vybrali (zamodřili) a v horním vodorovném panelu tímto krokem přibyly ikony, z níž klikněte na ikonu s odpadkovým košem. Tímto dojde ke smazání respektive k přesunutí složky nebo souboru do koše.


7. Opět se dočkáte hlášení ve žlutém rámečku “Byla odstraněna jedna složka. Zpět“ s možností vzít provedený úkon smazání zpět.


8. Tentokrát smažte složku “Foto nový nábytek“ za pomocí horního vodorovného panelu a cesty směřující k této složce.  Klikněte v levém panelu ve stromové struktuře složek levým tlačítkem myši na složku “Foto nový nábytek“, tím okamžitě změní barvu na červenou a v pravé části se zobrazí obsah této složky. V horní vodorovné liště vznikne cesta do požadované složky “Můj disk > Foto > Foto nový nábytek“. V této cestě klikněte levou myší na nápis “Foto nový nábytek“ a z rozbalené nabídky zvolte příkaz “Odstranit“.


9. Opět tlačítkem “Pokračovat“ s právě provedeným úkonem smazání souhlasíte. A v případě tlačítka “Obnovit“ máte možnost tento stav zvrátit a tudíž přesunout zpět z koše složku “Foto nový nábytek“ na její předchozí původní místo se vším co obsahovala.


10. Abyste nemazali pořád jenom složky, smažte i několik fotek ze složky “Kočka“. Buď provedete výběr souvislé oblasti anebo jen konkrétních fotek.  A to buď tažením myši přes oblast fotek, které chcete vybrat, za současného držení levého tlačítka myši. Nebo klikněte levým tlačítkem myši na první fotku, zmáčkněte a držte klávesu “Shift“ a klikněte opět levým tlačítkem myši na poslední fotku, kterou chcete vybrat a uvolněte klávesu “Shift“. Nebo proveďte výběr opět klikáním po fotografiích, které chcete vybrat, levým tlačítkem myši za současného držení klávesy “Ctrl“. Nebo klikněte levou myší na první fotku, kterou chcete vybrat, pak zmáčkněte a držte klávesu “Shift“ a současně mačkejte klávesu se šipkou dle potřeby doprava, dolů, atd., dle toho, jakou oblast chcete vybrat. Výběr tedy máte proveden a odstranění zase záleží na vámi zvolené variantě. Například: Pravým tlačítkem myši klikněte do vybrané oblasti a z kontextové nabídky zvolte příkaz "Odstranit".


11. Nebo udělejte výběr libovolným způsobem a odstranění proveďte kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu koše v horní vodorovné liště.


12. O odstranění vás opět informuje žlutý rámeček s textem “Byly odstraněny 3 soubory. Zpět“ s možností vracení provedeného úkonu (smazání) zpět.


 
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky