Disk Google – Uložení dat na disk - Nahrání - ICTWork - Informační a komunikační technologie a práce na dálku

Info
Informační a komunikační technologie a práce na dálku ...
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Disk Google – Uložení dat na disk - Nahrání

Disk Google – Jak pracovat s Diskem Google ve webovém prohlížeči – Uložení dat na disk - Nahrání

1. Pokud jste “Disk Google“ zatím ještě nepoužili, bude vaše složka s názvem “Můj disk“ prázdná, obdobně jak na obrázku ve webovém prohlížeči.


2. Rozhraní “Disku Google“ ve webovém prohlížeči připomíná průzkumníka Windows, kde v levém sloupci vidíte stromovou strukturu všech složek na disku umístěných, a v pravé části vidíte obsah složky, na kterou jste klikli v levém sloupci stromové struktury zobrazené pod kořenovou složkou “Můj disk“. Nad sloupci jsou nabídkové lišty s funkcemi příslušné k disku. Než si popíšeme jednotlivé části disku Google ve webovém prohlížeči, uložíme si na něj nějaká data, ať reálně vidíte, jak se s diskem dá pracovat a jak se jednotlivé složky a soubory v prohlížeči zobrazují. Zvolte si složky se soubory k nahrání na disk Google do kořenové složky “Můj disk“.


3. Uložit vaše data (soubory a složky) na disk Google lze několika způsoby. Prakticky stejnými, jako kdybyste pracovali s libovolným pevným diskem ve vašem počítači, nebo ať už se jedná o Flash disk, USB přenosný disk nebo paměťová karta. Práce s těmito datovými nosiči je vám jistě obecně známá a tudíž pro vás práce s online diskem Google nebude nijak obtížná.

Způsob A)

Jak je na obrázku zobrazeno jednoduchým přetažením (složky nebo souboru) myší například z plochy počítače přímo do webového prohlížeče.  Klikněte levým tlačítkem myši na složku nebo soubor, který chcete přenést na “Disk Google“ a držte jej. Za současného držení levého tlačítka myši posouvejte myší tak, až se dostanete s kurzorem myši do prostoru “Můj disk“ a pak uvolněte levé tlačítko myši. Tímto se zahájí přenos, respektive kopírování vybraných dat na “Disk Google“. U starší verze disku Google vám může systém nabídnout místo kopírování dat jejich přesun. Pokud se vám zobrazí například v Internet Exploreru hlášení “Váš prohlížeč nepodporuje nahrávání složek“, pak bude potřeba vytvořit složku v prohlížeči na disku Google ručně, vstoupit do ní a pak teprve přenést z počítače samostatné soubory.


4. Průběh nahrávání samozřejmě vidíte ve stavovém okně prohlížeče “Nahrávání … (28%)“. Nahrávání dat na “Disk Google“ můžete samozřejmě kdykoliv zrušit kliknutím na odkaz “Zrušit“ hned vedle ukládaného souboru nebo “Zrušit vše“ v pravém horním rohu stavového okna ve webovém prohlížeči. Již během nahrávání dat na disk Google je vidět jak se v prohlížeči vytvořila složka “Cvičné soubory“, která je podsložkou kořenové složky “Můj disk“.


5. Dokončení nahrávání dat na disk Google nám hlásí samotné stavové okno nahrávaných souborů či složek hlášením “Nahrávání dokončeno“. U každé složky nebo souboru jsou vidět další informace, jako velikost nahraných dat, stav nahráno a na konci řádku možnost “Sdílení“ pomoci níž, lze okamžitě nahraná data sdílet mezi vašimi přáteli, kolegy, známými, příbuznými.


Způsob B)


6. Druhým způsobem nakopírování neboli nahrání dat (souborů a složek) na “Disk Google“ je kliknout na červené tlačítko “PŘIDAT“ v levém sloupci webového prohlížeče na “Disku Google“.  Opět nejdřív zvolte cílovou složku například “Můj disk“ kliknutím na tento název. To že jste uvnitř kořenové složky “Můj disk“ poznáte i podle toho, že je nápis “Můj disk“ červeně. Klikněte na červené tlačítko “PŘIDAT“ a v rozbalené kontextové nabídce se zobrazí několik možností, jako například “Složka“, “Nahrání souboru“, “Nahrání složky“. Další možnosti zatím vynecháme. Klikněte tedy v kontextové nabídce na příkaz “Nahrání složky“.


7. V zobrazeném okně s názvem “Vyhledat složku“ vyhledejte a vyberte složku, kterou chcete na “Disk Google“ nahrát a potvrďte tlačítkem “OK“.


8. A hned se započne nahrávání složky s daty, například dle obrázku složka “Foto“, jejíž průběh je znázorněn na obrázku. Nahrávání lze samozřejmě ukončit odkazem “Zrušit“ nebo “Zrušit vše“.


9. V levém sloupci klikněte na složku “Foto“, čímž ji vyberete a název složky bude červený. V pravé části je vidět obsah této složky. Cestu, ve které složce se zrovna nacházíte, zobrazuje horní lišta s logem „Disku“ začínající názvem “Můj disk“ a pokračující až k cílové složce, (viz obrázek “Můj disk > Foto“). Na obrázku je tedy vidět, že složka “Foto“ i s vybranými soubory se opravdu na disk Google zkopírovala.


Způsob C)


10. V horní nástrojové liště označené logem “Disk“ klikněte na příkaz “Můj disk“ a z kontextové nabídky zvolte například příkaz “Nahrát soubory“.


11. Následně vyberte soubory, které chcete do složky “Můj disk“ na “Disk Google“ nahrát. Výběr provádíte v klasickém rozhraní průzkumníka Windows, takže fungují zkratkové klávesy a kombinace kláves a myši, jako například (Ctrl+a – vybrat vše, Schift+levé tlačítko myši – výběr souvislé oblasti, Ctrl+ levé tlačítko myši – výběr konkrétních souborů jednotlivě).


12. A kliknutím na tlačítko “Otevřít“ nahrávání souborů zahájíte, viz obrázek níže. Opět uvidíte průběh nahrávání, co už nahráno je a co ještě čeká na zkopírování do složky “Můj disk“ na “Disk Google“.


13. O dokončení jste samozřejmě informování nápisem “Nahrávání dokončeno“ ve stavovém řádku nahrávání.


Způsob D)


14. Klikněte na kořenovou složku “Můj disk“ pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte požadovaný příkaz “Nahrát soubory“ nebo “Nahrát složku“, dle potřeby. Další postup již je identický se způsobem C) nebo B).


Způsob E)


15. Klikněte do volného prostoru libovolné složky, například “Můj disk“ pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte požadovaný příkaz “Nahrát soubory“ nebo “Nahrát složku“, dle potřeby. Další postup již je identický se způsobem C) nebo B).


16. Jako poslední v tomto návodu bych zmínil, že je dobré vědět, kolik volného místa vám na “Disku Google“ ještě zbývá. To zjistíte zcela jednoduše v levém dolním rohu prohlížeče na “Disku Google“, případně přesuňte kurzor myši nad odkaz “Spravovat“ a zobrazí se vám reálné využití. Kliknutím na tento odkaz přejdete do “Uložiště na disku“, kde můžete zakoupit další prostor pro vaše data, který je nad rámec prostoru zdarma.


 
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky