Instalace OS Windows 7 z DVD - ICTWork - Informační a komunikační technologie a práce na dálku

Info
Informační a komunikační technologie a práce na dálku ...
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Instalace OS Windows 7 z DVD

Instalace operačního systému Windows 7 z optického média DVD

Jak už víte, že upgrade počítače ze systému Windows XP na Windows 7 vyžaduje vlastní instalaci, při níž se nezachovají programy, soubory ani nastavení, je proto nutné si udělat před smazáním pevného disku v počítači, zálohu vašich důležitých dat na externí médium (Flash Disk, Externí USB Disk, DVD, a jiné.). Pokud máte vše důležité zálohováno, přistupte k samotné instalaci.

1. Vložte instalační DVD do mechaniky a restartujte počítač. Po spuštění mohou nastat dvě možnosti:

2. Buď máte celý pevný disk prázdný a tudíž v počítači neexistuje žádný operační systém. V takovém případě se ihned zavede instalace Windows 7 z vloženého DVD.

3. Nebo na pevném disku vašeho PC je pořád starší verze Windows například XP a po restartu by se opět tato verze Windows spustila, avšak nezavedl by se instalační DVD disk s Windows 7. Proto je potřeba po restartu PC hned na úvodu spouštění počítače zmáčknout klávesu, která vyvolá tzv. zaváděcí nabídku zvanou “Boot Menu“ a z ní je pak možné zvolit zařízení, ze kterého se zavede operační systém. Po restartu tedy sledujte v pravé dolní části obrazovky jakou klávesou se spouští tzv. “Boot Menu“. V mém případě dle obrázku to je klávesa “F12“. Ve vašem případě to může být stejné anebo jiné.4. Po zmáčknutí příslušné klávesy a vyvolání zaváděcí nabídky “Boot Menu“, zvolte zařízení, ze kterého chcete spustit instalaci Windows 7, v tomto případě je to zařízení zvané “CDROM“.5. Volbu “CDROM“ potvrdíte klávesou “Enter“ a hned se zavede instalace Windows 7 z vloženého DVD. Jestliže se zobrazí pokyn, abyste spouštění z disku DVD nebo CD potvrdili stisknutím klávesy, stiskněte libovolnou klávesu.6. Na následující obrazovce zvolte požadovaný jazyk a klikněte levým tlačítkem myši na tlačítko “Další“.


7. Vzhledem k tomu, že instalační DVD s Windows 7 můžete použít i jako opravné DVD v případě nefunkčnosti Windows 7 na vašem PC je v následujícím okně možnost “Opravit tento počítač“. Mimo jiné, je zde i nápověda “Co je třeba vědět před instalací systému Windows“, není na škodu si to přečíst. Vás však bude nejvíc zajímat tlačítko uprostřed okna s názvem “Nainstalovat“. Klikněte na něj levým tlačítkem myši.


8. Zobrazí se spouštění instalačního programu.


9. Pokud vás systém vyzve k výběru operačního systému, který chcete nainstalovat, pak zvolte ten, ke kterému máte zakoupeno platné licenční číslo. Co se týče 32 a 64 bit, pak (32 bit = x86) a (64 bit = x64).


10. V následujícím okně odsouhlaste licenční podmínky zaškrtnutím políčka “Přijímám licenční podmínky“ a klikněte na tlačítko “Další“.


11. V následujícím okně se vás systém ptá “Jaký typ instalace požadujete“. Pokud přecházíte od Windows Vista na Windows 7, klidně můžete provést “Upgrade“ anebo “Vlastní“. Pokud však přecházíte z Windows XP na Windows 7, nezbývá než možnost “Vlastní“. Proč tomu tak je, znáte již z předchozích návodů. Klikněte tedy na položku “Vlastní (upřesnit)“.


12. Pokud pevný disk již obsahuje oddíl s předchozí instalaci Windows XP/Vista a případně i dalšími oddíly, jednoduše je smažte. Klikněte na “Oddíl 1“ a pak klikněte na odkaz “Odstranit“, pak klikněte na “Oddíl 2“ a pak klikněte opět na odkaz “Odstranit“ a takto postupujte, až odstraníte všechny oddíly.


13. Pokud je pevný disk prázdný a chcete nainstalovat Windows přes celý pevný disk, stačí už jen kliknout na “Nepřidělené místo na disku 0“ a pak na tlačítko “Další“ a tím se zahájí instalace operačního systému. Nicméně je vhodné oddělit operační systém od uživatelských dat, to znamená oddělit Windows od vašich dokumentů, fotografií a videí rozdělením disku na dva oddíly. Jeden oddíl bude sloužit pro Windows 7 a druhý oddíl bude sloužit pro vaše data. Na obrázku vidíte celkovou kapacitu disku, která není nikomu přidělena.  Pro vytvoření oddílů na pevném disku klikněte levým tlačítkem myši na položku “Možnosti jednotky (upřesnit)“.
Poznámka: V případě, že by Windows 7 nerozpoznal váš pevný disk, neviděli byste “Nepřidělené místo na disku 0“ nebo jednotlivé diskové oddíly z předchozí instalace Windows. Pak by bylo nutné sehnat ovládač od vašeho výrobce pevného disku a nahrát jej do Windows 7 přes tlačítko “Načíst ovladač“.


14. Vytvořte si tedy dva oddíly, jeden pro Windows, druhý pro data pomocí odkazu “Nový“.


15. Kliknutím na tlačítko “Nový“ se zpřístupní možnost nastavit velikost prvního oddílu.  Velikost dvou oddílu nastavte v poměru 1/3 oddíl s Windows a 2/3 oddíl pro vaše data. Avšak zachovejte alespoň minimální požadavky na volné místo a to 16GB pro 32bit a 20GB pro 64bit. Nicméně je nutné počítat i s budoucími programy, které jsou v prvé řadě instalovány na oddíl s operačním systémem do složky Program Files a proto je vhodnější nastavit pro tento oddíl 50 až 100GB. Ve většině případů nemá smysl vytvářet oddíl (C:) pro Windows 7 a programy větší než 100GB, pokud data uživatelů budou na disku (D:).


16. Rozdělení disku je jen ilustrační, určitě budete mít disk o kapacitě větší než 25GB. Zadejte tedy velikost a potvrďte kliknutím na tlačítko “Použít“. Systém se vás zeptá, zda chcete vytvořit i další oddíl pro systémové soubory, tedy odpovězte souhlasně kliknutím na tlačítko “OK“. “Storno“ použijte jen v případě, že máte k tomu speciální důvod.


17. V následující obrazovce vidíte, že kromě ručně vytvořeného “Primárního“ disku 15,5GB, jehož velikost si systém sám upravil dle svých potřeb, vznikl ještě oddíl pojmenovaný “Systém“ o velikosti 100MB, jehož název je “Disk 0 oddíl 1:Rezervováno systémem“, určený pro systémové soubory operačního systému Windows 7. Tento oddíl v průzkumníku Windows neuvidíte, je úmyslně skrytý. Je to z toho důvodu, aby někdo ani omylem nesmazal životně důležité soubory potřebné pro spuštění operačního systému Windows 7.  “Disk 0 oddíl 2“ po nainstalování windows 7 uvidíte v průzkumníku jako “Mistní disk (C:)“ na němž je složka Windows, Program Files, User a další.


18. Zbývající “Nepřidělené místo na disku 0“ využijete k vytvoření oddílu, který v průzkumníku bude vidět jako “Místní disk (D:)“, tento oddíl pak použijete na ukládání vašich důležitých dat (Dokumenty, videa, fotografie, atd.). Klikněte levým tlačítkem myši na “Nepřidělené místo na disku 0“ a pak na odkaz “Nový“.


19. V případě že chcete vytvořit ještě další oddíl (E:), do pole velikost zadejte požadovanou hodnotu v megabajtech. Pokud v poli velikost, ponecháte zobrazenou maximální hodnotu, vznikne oddíl (D:) přes celé “Nepřidělené místo na disku 0“ a oddíl (E:), již nebude na čem vytvořit. Tlačítkem “Použít“ dojde k vytvoření oddílu “Místní disk (D:)“.


20. V dalším okně vidíte, že již máme všechno nevyužité místo vyčerpáno a jsou tak vytvořeny tři oddíly. Pokud vám rozložení diskových oddílu nevyhovuje, můžete je pomoci odkazu “Odstranit“ smazat a vytvořit oddíly znova.


21. Pokud je vše ok, klikněte na “Disk 0 Oddíl 3“ a pak na odkaz “Formátovat“. Oddíl 1 a 2 není nutné formátovat, neboť si je systém naformátuje automaticky právě při instalaci Windows 7. Pokud oddíl 3 zapomenete naformátovat, taky se nic neděje, neboť ten můžete naformátovat až po instalaci Windows 7 ve “Správci disků“ nebo přímo v průzkumníku.


22. Oddíly pro instalaci máme připravené, takže klikněte levým tlačítkem myši na “Disk 0 Oddíl 2“ a klikněte na tlačítko “Další“. Tím zahájíte instalaci Windows 7 do vybraného oddílu. Pokud byste omylem vybrali “Disk 0 Oddíl 3“, museli byste znovu zpustit celý tento instalační proces a smazat vytvořené oddíly a vytvořit je ručně znova a vybrat správný oddíl pro instalaci a zahájit instalaci Windows 7 znova. U oddílu se složkou Windows bohužel nelze změnit písmenovou jednotu z (C:) na jinou a opačně, proto by bylo nutné celý instalační proces provést znova.


23. Na následujícím obrázku již vidíte průběh instalace. Počítač bude automaticky restartován a do další výzvy systémem nezasahujte do instalace.24. Po dokončení instalace následuje restart počítače. V následujícím okně vás systém Windows vyzve k zadání uživatelského jména, které je důležité k rozpoznání uživatele a s tím jaké data v počítači má zpřístupnit a jak má v PC přizpůsobit pracovní rozhraní pro konkrétního uživatele. A k zadání názvu počítače, které je důležité k rozpoznání počítače ve vaši domácí nebo firemní síti. Zadejte tedy jméno uživatele a název počítače a potvrďte kliknutím samozřejmě levým tlačítkem myši na tlačítko “Další“.


25. V následujícím okně zadejte heslo, zopakujte heslo a zadejte nápovědu pro heslo. Heslo vytvořte z malých, velký písmen, číslic a speciálních znaků, alespoň o délce deseti znaků. Pokračujte kliknutím na tlačítko “Další“.


26. V následujícím okně zadejte produktový klíč, který jste obdrželi se zakoupením instalačního DVD Windows 7 Home Premium. A ponechte zaškrtnutou volbu “Automaticky aktivovat systém Windows po připojení k síti“. Po zadání kódu “KÓD PRODUCT KEY“ klikněte na tlačítko “Další“.


27. V okně “Automatická ochrana a vylepšení systému Windows“ klikněte na možnost “Použít doporučená nastavení“.


28. V následujícím okně upravte časové pásmo dle vaši destinace. Ponechte zaškrtnutou volbu “Automaticky posunout hodiny při přechodu na letní čas“. Zvolte aktuální datum a zadejte aktuální čas. Vaše nastavení potvrďte tlačítkem “Další“.


29.  V okně “Vyberte aktuální umístění počítače“ zvolte to nastavení, které bude nejlépe odrážet vaše potřeby. Pokud budete chtít sdílet data a zařízení s dalšími počítači v domácí síti, pak zvolte “Domácí síť“. To znamená, že budete-li chtít tisknout na tiskárně, která je připojena na jiném počítači v domácnosti, nebo si přehrávat hudbu, která je uložená na domácím externím uložišti, Nebo si prohlížet fotky z dovolené, které jsou opět na jiném domácím počítači, pak nejvhodnější volba je “Domácí síť“, neboť umožnuje sdílení všech těchto prostředků v domácí síti. Počítač v síti je možné vyhledat.  Pokud nechcete s nikým nic sdílet a nechcete být v připojené síti dohledatelní je nejlepší volbou “Veřejná síť“. Jak již popis naznačuje je to vhodné nastavení pro počítače v kavárně, nebo pro připojování do neznámých sítí. U varianty “Veřejná síť“ je použito vyšší úrovně zabezpečení. Výhodou je, že toto rozhodnutí, lze kdykoliv později změnit na jiný typ sítě.


30. Pak váš již vítá obrazovka s dokončením instalace Windows 7.


31. Následně se zobrazí obrazovka s pracovní plochou, nabídkou start tak jak jste zvyklí z nižších verzí Windows. Tímto je instalace Windows 7 Home Premium ukonce a nyní již můžete instalační DVD medium vyjmout s DVD mechaniky. Po dokončení instalace OS Windows je nezbytně nutné provést ještě další kroky, aby vám fungoval všechen hardware v počítači správně. A přizpůsobit si plochu podle svých představ. Jak nato si popíšeme v následujícím návodu.


 
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky