Co udělat po instalaci OS Windows 7 – Instalace ovládačů hardwaru - ICTWork - Informační a komunikační technologie a práce na dálku

Info
Informační a komunikační technologie a práce na dálku ...
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Co udělat po instalaci OS Windows 7 – Instalace ovládačů hardwaru

Co udělat po instalaci operačního systému Windows 7 – Instalace ovládačů hardwaru


Operační systém jste úspěšně nainstalovali, avšak je nutné zkontrolovat, zdali Windows 7 rozpoznal všechen váš hardware v počítači. U starších počítačů je vysoce pravděpodobné, že rozpoznal opravdu vše a taky i vše funguje, jak má. Jestliže nefunguje připojení k internetu kabelem nebo přes wifi, bluetooth, infraport, čtečku paměťových karet, touchpad, gameport, pcmcia card slot, grafický a zvukový adaptér a další, je nutné doinstalovat ovladač nerozpoznaného zařízení. Které zařízení není funkční, naleznete ve “Správci zařízení“.

1. Abychom si usnadnili přístup i v budoucnu k zařízení, k souborům a k ovládacím panelům všeobecně, přizpůsobte si plochu přidáním patřičných ikon. Klikněte pravým tlačítkem myši kdekoliv do prostoru plochy a z kontextové nabídky zvolte příkaz “Přizpůsobit“.


2. V následujícím okně (které byste taky našli přes “ovládací panely > vzhled a přizpůsobení > individuální nastavení“) v levém sloupci klikněte levým tlačítkem myši na příkaz “Změnit ikony plochy“ a zobrazí se vám okno s názvem “Nastavení ikon na ploše“. V sekci “Ikony na ploše“ Zaškrtněte všechny volné políčka (čtverečky). A odsouhlaste kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko “OK“. Výběr samozřejmě můžete přizpůsobit dle svých potřeb.


3. Následně již přejdete do okna “Správce zařízení“ a zjistíte, jak to vypadá s funkčním hardwarem ve vašem počítači. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu “Počítač“ a v kontextové nabídce klikněte na příkaz “Vlastnosti“ levým tlačítkem myši. Zobrazí se vám okno s názvem “Hlavní ovládací panel“ a “Základní informace o počítači“, do kterého byste se dostali i cestou “Ovládací panely > Systém a zabezpečení > Systém“.


4. V levém sloupci tohoto panelu klikněte na příkaz “Správce zařízení“.


5. Následně se již otevře stejnojmenné okno “Správce zařízení“, ve kterém vidíte stav hardwaru vašeho počítače. Nefunkčnost libovolné komponenty signalizuje vykřičník ve žlutém trojúhelníku. Neznámé zařízení indikuje otazník v kolečku. Pokud ve “Správce zařízení“ nemáte žádné vykřičníky nebo otazníky je pravděpodobné, že vám všechen hardware funguje zcela správně a tedy máte o starost méně. V případě, že přesto nefunguje nějaká komponenta v počítači a ve “Správci zařízení“ se nezobrazuje vykřičník ani otazník, pak počítač připojenou komponentu (část hardwaru počítače) nedokázal vůbec zjistit, a to už vyžaduje zásah odborníka.


6. Problém s nefunkčním zařízením vyřešíme následujícím způsobem: Pokud jste si již před instalací stáhli potřebné ovládače pro Windows 7 ze stránek výrobce hardwaru zjištěné pomoci programu Speccy (http://www.piriform.com/speccy), pak už není žádný problém spustit instalační soubor s ovládačem pro konkrétní hardware. Průvodce instalací vás provede celým procesem instalace ovládače za pár sekund. Pokud ovládače nemáte, můžete využít služby “Windows update“, aby potřebný ovládač vyhledala a nainstalovala za vás. Poklepejte levým tlačítkem myši (dvojklik) na nefunkční hardware indikovaný například žlutým trojúhelníkem s vykřičníkem, jako například na obrázku s nefunkčním hardwarem “Základní systémové zařízení“. A zobrazí se vám okno “vlastnosti“ (příslušného zařízení). Hned na kartě “Obecné“ klikněte na příkaz “Aktualizovat ovládač …“.


7. V okně “Aktualizovat software ovládače“ máte dvě možnosti jak ovládač zařízení nainstalovat. Možnost “Vyhledat ovládač v počítači“ použijete, pokud ovládač máte k dispozici. Pokud jej nemáte, využijte možnost automatického stažení a nainstalování kliknutím na volbu “Vyhledat automaticky aktualizovaný software ovládače“.


8. Započne se vyhledávání softwaru ovládače online, tudíž systém prohledá příslušná místa v internetu s ovládači, a pokud je najde, pak jej již bez dotazů doinstaluje. V případě úspěšné instalace žlutý trojúhelník s vykřičníkem u vybraného zařízení zmizí a dané zařízení začne správně fungovat. Někdy vás systém vyzve k restartu počítače a zařízení začne fungovat až po tomto restartu.


9. Ta horší varianta může nastat, kdy systém potřebný ovládač nenalezne a pak už vám nezbývá jiná možnost, než vyhledat potřebný ovládač k vašemu nefunkčnímu zařízení na stránkách výrobce. Pak teprve musíte provést ručně instalaci ovládače dle průvodce, který se objeví při spuštění instalačního souboru ovládače.  Pokud by stažený ovládač zařízení nebyl spustitelným souborem, neměl by příponu například (exe nebo msi), můžete instalaci ovládače provést ručně dle bodu 7) možností “Vyhledat ovládač v počítači“.


10. Pokud máte všechny ovládače nainstalované, nebudete mít ve “Správci zařízení“ žádný vykřičník či otazník a všechen hardware bude fungovat správně. Poznámka: Pokud bude vaše nefunkční zařízení zrovna síťové zařízení, wifi zařízení, které je důležité k tomu, abyste stáhli z internetu potřebné ovládače, pak vám nezbývá, než ovládače stáhnout na jiném počítači a pak je přenést například na flash disku do počítače instalovaného.


11. Ve “Správci zařízení“ vám může nefunkční komponentu indikovat ještě jiná ikona a to černá šipka směřující dolů v bílém kolečku, viz obrázek. Tato ikona indikuje stav, že zařízení je zakázáno, avšak nikoliv nefunkční, je pouze nepoužitelné. Vzhledem k tomu, že je ve “Správci zařízení“ na obrázku zakázán síťový adaptér, bude současně i ikona síťového připojení (např. připojení k internetu)v oznamovací oblasti indikovat nefunkční stav červeným křížkem.


12. Na toto zařízení klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte příkaz “Povolit“. Pokud zařízení nemá žádný problém, bude povoleno a funkční. Tímto je instalace ovládačů hardwaru u konce.


 
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky