Jak vytvořit ISO soubor z CD/DVD - ICTWork - Informační a komunikační technologie a práce na dálku

Info
Informační a komunikační technologie a práce na dálku ...
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Jak vytvořit ISO soubor z CD/DVD

Jak vytvořit ISO soubor z CD/DVD

ISO“ soubor je přesná kopie originálu CD/DVD s libovolným obsahem v jediném souboru. Formátů, které zajišťují kompletní obraz disku CD/DVD je hned několik “ISO, CUE, MDF, CDI, BIN“ avšak “ISO“ je nejpoužívanější a nejvíce podporován různými programy. Důvodů, proč si vytvořit “ISO“ soubor z CD nebo DVD je mnoho, například vytvoření zálohy originálních CD/DVD s hudbou, filmy, hrami, dokumenty a fotografiemi. Pak už jen používáte v počítači obsah ISO souborů připojením do Windows jako další diskové jednotky a originály dáte do šuplíku, aby se nepoškodily. Nebo si můžete vaše data uložit do ISO souboru a připravit tak na pozdější vypálení na optické médium. Více o důvodech a programech na stránce “Multiboot USB, CD, DVD“.


Vašim úkolem je vytvoření “ISO“ souboru z vašeho legálně zakoupeného optického média DVD s operačním systémem Windows 7, abyste později mohli vytvořit “bootovací usb flash disk s os Windows 7“ a pak provést "instalaci Windows 7 z flash disku" na počítači, kde není optická mechanika CD/DVD. Pro tento účel použijeme program “ISO Workshop 5.7“, který je podporován operačními systémy “Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1“. Software pro domácí použití zdarma stáhnete přímo z webu výrobce programu “glorylogic“.

A) INSTALAČNÍ ČÁST

1. Klikněte na odkaz “ISO Workshop 5.7“. A na zobrazené webové stránce v okně “ISO Workshop 5.7“ klikněte na tlačítko “Download Now“.2. Pokud používáte ke stažení programu Internet “Internet Explorer 11“ jako na obrázku, pak vás vyzve ke spuštění nebo uložení souboru. Klikněte na černou šipku na pravé straně tlačítka “Uložit“ a z kontextové nabídky zvolte příkaz buďto “Uložit“ na příklad pro pozdější použití instalačního souboru, nebo “Uložit jako“ pro uložení do PC s konkretizováním cílového místa uložení, nebo “Uložit a spustit“ pro uložení souboru do předvolené složky systémem “Stažené soubory / Downloads“ a pak následné automatické spuštění instalačního programu. Samozřejmě v jiné verzi a v jiném prohlížeči budou možnosti uložení vypadat jinak.


3. Pokud tedy použijete třetí variantu, nemusíte už nikde klikat a hledat instalační soubor, neboť hned po stažení dojde ke spuštění instalace. Pokud se zobrazí okno “Řízení uživatelských účtů“ s dotazem “Chcete povolit, aby následující program provedl změny v tomto počítači?“ Potvrďte kliknutím na tlačítko “Ano“. Vzápětí se zobrazí první okno instalace programu “ISO Workshop Setup Wizard“, na kterém klikněte na tlačítko “Next“.


4. V okně “License Agreement - Licenční smlouva“ zaškrtněte položku “I accept the agreement - Se smlouvou souhlasím“ a pak klikněte na tlačítko “Next“.


5. V následujícím okně s názvem “Select Destination Location - Vybrat cílové umístění“ máte možnost ovlivnit, kam bude program nainstalovaný. Pokud však nemáte nějaký speciální důvod, pak výchozí cestu neměňte. Pokračujte kliknutím na tlačítko “Next“.


6. V okně “Select Start Menu Folder - Vyberte složku v nabídce Start“, to znamená, jak bude vypadat složka a podsložka programu v nabídce “Start – Všechny programy“. Pokud zástupce k programu v nabídce “Start – Všechny programy“ nechcete z libovolného důvodu vytvořit, pak zaškrtněte volbu “Don’t create a Start Menu folder - Nevytvářet složku v nabídce Start“. Nicméně přednastavené hodnoty jsou většinou plně vyhovující, a pokud nemáte nějaký vážný důvod něco měnit, tak nic neměňte a pokračujte kliknutím na tlačítko “Next“.


7. V okně “Select Additional Task - Vyberte další úkol“ ponechte zaškrtnuté políčko “Create a desktop icon - Vytvořit ikonu na ploše“ a pokračujte kliknutím na tlačítko “Next“.


8. I v tomto programu je bohužel nabídnut k instalaci jiný program, který k vytvoření “ISO“ souboru vůbec nepotřebujete, a je předvyplněná položka (plná instalace doporučeno). Ve vašem případě klikněte na “Vlastní instalace (pokročilá)“ a zrušte zaškrtnutí u políčka (Instalovat AVG PC TuneUP). Pokračujte kliknutím na tlačítko “Next“.


9. V okně “Ready to install - Připraveno k instalaci“ máte poslední možnost něco na nastavení instalace změnit tlačítkem “Back - Zpět“ pokud si myslíte, že jste něco opomenuli nastavit. Pokud vám nastavení vyhovuje, klikněte na tlačítko “Install“.


10. Po dokončení instalace v následujícím okně ponechte zaškrtnutou volbu “Launch ISO Workshop - Spustit ISO Workshop“ a klikněte na tlačítko “Finish“. Tím je instalace programu dokončena a program se automaticky spustí.


B) TVORBA ISO SOUBORU

11. V okně programu “ISO Workshop“ klikněte na položku “Backup Disc - Záloha disku“.


12. Vložte do optické CD/DVD mechaniky vaše legálně zakoupené médium DVD s operačním systémem Windows 7. V následujícím okně v poli “Source drive - Zdrojová jednotka“ byste měli vidět název vaši optické CD/DVD mechaniky. Pokud tam nic nevidíte, klikněte na tlačítko “Refresh - Občerstvit“. Pokud máte optických mechanik v počítači víc, pak pomoci černé šipky rozbalte nabídku s mechanikami CD/DVD a zvolte tu, do které jste vložili vaše instalační DVD s Windows 7.


13. Ve stejném okně klikněte na tlačítko “Browse - listovat“.


14. Zobrazí se vám okno s názvem “Uložit jako“, které slouží k určení cíle umístění vašeho ISO souboru a hlavně pojmenování souboru. V tomto okně se tedy proklikejte až do místa, kde chcete, aby ISO soubor s operačním systémem Windows 7 byl uložen a zároveň do pole “Název souboru“ vepište název výsledného ISO souboru, například “windows7“. Příponu “iso“ již program automaticky doplní sám. V poli “Uložit jako typ“ ponechte předvyplněnou volbu “ISO Image File (*.iso)“. Vaše nastavení potvrďte tlačítkem “Uložit“.


15. Tlačítkem “Uložit“ se vrátíte do předchozího okna s názvem “ISO Workshop“ a v poli “Destination image file - Cílový soubor / obraz DVD“ uvidíte cestu, až do složky, kterou jste vybrali pro uložení “ISO“ souboru a za posledním lomítkem vidíte jak jste soubor pojmenovali zakončený tečkou a příponou “iso“. Pokud tam vidíte jinou příponu než “iso“, napravte tento nedostatek kliknutím do pole “Type“ a z rozbalené nabídky zvolte “ISO“. Pokud je všechno nastaveno správně, klikněte na tlačítko “Backup - zálohovat“ a proces tvorby “ISO“ souboru se započne.


16. V okně “Saving Image“ vidíte průběh vytváření iso souboru “windows7.iso“. Čekejte na dokončení.


17. O dokončení vás informuje okno s názvem “Information - informace“ a hlášením “The disc image has been saved. - Obraz disku byl uložen.“. Kliknutím na tlačítko “OK“ uzavřete informační okno.


18. Okno programu s názvem “ISO Workshop“ ukončete kliknutím na křížek v pravém horním rohu programu, anebo v nabídce “File“ a příkazem “Exit“.


 
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky