Jak zkopírovat soubory s ESET SysRescue Live - ICTWork - Informační a komunikační technologie a práce na dálku

Info
Informační a komunikační technologie a práce na dálku ...
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Jak zkopírovat soubory s ESET SysRescue Live

Jak zkopírovat soubory s ESET SysRescue Live


Zhroutil se vám operační systém a nemůžete se dostat ke svým souborům a složkám? Máte v počítači dokumenty, fotografie, video, hudbu a něco z toho nutně potřebujete, abyste například mohli pokračovat ve své práci na jiném počítači? Nebo si jen chcete udělat zálohu svých důležitých dat před tím, než odnesete počítač do servisu k opravě? Ať už máte důvody k dolování vašich souborů jakékoliv, nástroj “ESET SysRescue Live“ vám s tím pomůže. Nespornou výhodou tohoto nástroje je fakt, že své data ne jenom zkopírujete na jiné médium, ale před zkopírováním je můžete prověřit na výskyt škodlivého malwaru (což důrazně doporučuji!). Jinak řečeno, zdali se mezi vašimi soubory neskrývá nějaký škůdce, který by mohl, po připojení média s daty k následujícímu počítači, jeho obsah zavirovat. Následující postup předpokládá, že nástroj “ESET SysRescue Live“ máte vytvořený na libovolném médiu USB, CD, DVD, a že jej dokážete spustit.

1. Nad ikonou s názvem “Computer“ – “Počítač“ v levém horním rohu, dvakrát rychle klepněte na levé tlačítko myši, čímž otevřete okno se seznamem diskových oddílů nebo celých disků, ať už to jsou pevné nebo výměnné uložiště. Je to obdoba průzkumníku ve Windows. Jak už jsem uvedl v minulém návodu, jednotky pevných disků a výměnných uložišť jsou v záchranném nástroji “ESET SysRescue Live“ popisovány poněkud jinak, než ve Windows. Na místo “Místní disk (C:), Místní disk (D:), Místní disk (E:), Jednotka DVD RW (F:), atd.“ ve Windows, je v záchranném nástroji “ESET SysRescue Live“ uvedeno “LocalDisk1, LocalDisk2, LocalDisk3, cdrom“. I když je tento záchranný nástroj postaven na linuxovém jádře, není toto označení pevných disků a výměnných uložišť výchozím označením v linuxových distribucích.


2. A jak že najdete svá data? Jednoduše otevřete postupně všechny složky s názvem “LocalDisk“ a podíváte se, co obsahují. Například pokud máte na svém počítači nainstalovaný operační systém Windows 7, pak výchozí složky pro dokumenty, hudbu, videa, obrázky naleznete ve složce “Users“ a podsložce pojmenované dle názvu vašeho uživatelského profilu, která je na stejném disku společně se složkou “Windows“. Dle příkladu na obrázku se jedná o diskový oddíl “LocalDisk2“.


3. Složka “Users“, může obsahovat mnoho uživatelských profilů v závislosti na tom, kolik uživatelů se na jednom počítači přihlašuje vlastním uživatelským jménem (heslem). Uživatelský profil je pak pojmenován dle přihlašovacího jména. Například dle obrázku je složka s uživatelským profilem pojmenovaná “Miro“.


4. A konečně uvnitř složky uživatelského profilu pojmenované dle přihlašovacího jména naleznete složky “Desktop“ – “Plocha“, “Documents“ – “Dokumenty“, “Downloads“ – “Stažené soubory“, “Favorites“ – “Oblíbené položky“, “Music“ – “Hudba“, “Pictures“ – “Obrázky“, “Videos“ – “Videa“. Vybrané složky a případně i jiná umístění s vašimi daty můžete nejdříve otestovat aktualizovaným antivirovým programem eset a následně je zkopírujete na připravený flash disk nebo přenosný externí pevný disk. Doporučuji vaše data kopírovat a nikoliv přesouvat. Vaše data z počítače nemažte, ani pokud je úspěšně zkopírujete na přenosné datové médium, pokud je vyloženě ve starém počítači nepotřebujete skartovat, ale k tomuto účelu již slouží jiný program a jiný postup. Proč data nepřesouvat a nemazat? To má jednoduché vysvětlení: Už během kopírování se může stát, byť je to málo pravděpodobné, ale nikoliv nemožné, že vám disk, na který zálohujete svá data ze zhrouceného počítače, najednou přestane fungovat a data nebudete mít ani na zhrouceném počítači a ani na záložním disku. Proto raději kopírujte! Zkopírování souborů nebo složek provedete naprosto stejným způsobem jako v průzkumníku Windows. A to buď zkratkovými klávesami (Ctrl+C, Ctrl+V), nebo například přes pravé tlačítko myši a kontextovou nabídku s příkazy (kopírovat, vložit) anebo jinak, možností je více.


5. Pro větší přehlednost kopírování (co, odkud, kam) si otevřete druhé okno s přehledem místních uložišť a okna umístěte vedle sebe dle následujícího postupu. Pokud byste klikali na ikoně s názvem “Computer“ – “Počítač“ dle bodu 1, zobrazí se vám seznam lokálních disků v nové záložce, avšak nikoliv v novém okně. Tudíž byste se museli při kopírování neustále přepínat mezi složkou s uživatelským profilem, v tomto případě s názvem “Miro“, a složkou s lokálními disky s názvem “Computer“ – “Počítač“. Samozřejmě i takto lze provést požadovaný úkon, ale pohodlnější a přehlednější bude dostat tyto dva okna vedle sebe.


6. Vraťte se k obrázku v bodě 4 a v horní nabídce okna (Průzkumníka), klikněte levým tlačítkem myši na položku “File“ – “Soubor“.


7. A pak z nabídky zvolte “New Window“ – “Nové okno“, nebo klikněte v levém dolním rohu na ikonu složky se šipkou dle obrázku. V obou případech se otevře nové okno. Obsah okna bude sice rozdílný a nebude zobrazovat seznam lokálních disků, ale to nevadí, k seznamu se dostanete následně.


8. Klikejte levým tlačítkem myši na zelenou šipku směřující nahoru tak dlouho, dokud se vám seznam lokálních disku nezobrazí.


9. Pokud se vám podaří proklepat až na samotný kořen, tudíž v horním řádku uvidíte pouze lomítko, pak není nic jednoduššího, než poklepat na složku s názvem “Computer“ – “Počítač“ a následně se vám zobrazí její obsah (LocalDisk …, cdrom, atd.).


10. Okna si pak upravte vedle sebe, například jako na obrázku.


11. V tomto okamžiku můžete připojit Usb přenosný disk. Aniž byste museli dlouho přemýšlet, pak váš disk pro zálohování je ten, který přibyl v systému jako poslední, na obrázku je to “LocalDisk4“. Pokud by se vám váš disk nezobrazil, restartujte počítač a znovu spusťte nástroj “ESET SysRescue Live“, již s připojeným USB zálohovacím diskem. A celý postup opakujte od bodu 1).


12. Dvojitým klepnutím na nově zobrazenou složku “LocalDisk…“ vstupte do této složky, neboť takto vstoupíte na svůj zálohovací disk, do kterého pak uložíte (zkopírujete) potřebná data.


13. Teď již přistupte k vlastnímu kopírování. Kopírování probíhá stejným způsobem, jak jste zvyklí například z operačního systému Windows. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku například “Documents“ a v zobrazené kontextové nabídce klikněte již levým tlačítkem myši na příkaz “Copy“ – “kopírovat“.


14. Přejděte do vedlejšího okna, kde již máte připravený záložní disk. A do volného bílého prostoru klepněte opět na pravé tlačítko myši a v zobrazené kontextové nabídce klikněte již levým tlačítkem myši na příkaz “Paste“ – “vložit“. Tím zahájíte kopírování vámi vybraných dat.


15. Označit můžete samozřejmě více složek najednou pomocí levého tlačítka myši a stisknuté klávesy CTRL pro konkrétní složky nebo soubory, případně za pomoci levého tlačítka myši a stisknuté klávesy SHIFT, pro výběr souvislé oblasti. Kopírování tedy provedete najednou a nemusíte tak kopírovat po jedné složce či souboru. Pro kopírování můžete samozřejmě využít i zkratkových kláves (Ctrl+C, Ctrl+V), anebo jednoduchým přetažením složky ze zdrojového okna do cílového okna za současného držení levého tlačítka myši. Po dokončení kopírování vaše data musíte vidět v obou oknech.


1. Malá, ale důležitá poznámka na závěr: Jak jste si jistě všimli, jsou vidět složky “Documents“ a “Dokumenty“, obě představují to stejné umístění s tím rozdílem, že složka s názvem “Documents“ je složka s vašimi skutečnými daty, kdežto složka s názvem “Dokumenty“ je pouhý zástupce na vaší skutečnou složku s daty. Poznáte to, že v levém horním rohu ikony “Dokumenty“ je malá šipka, která právě představuje zástupce neboli odkaz na skutečnou složku.  Zkopírujete-li na záložní disk pouze zástupce vašich dat, budete nemile překvapeni, až disk připojíte k jinému počítači a zjistíte, že vaše data tam nejsou. To je ke kopírování (zálohování) vše.


 
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky