Kontrola chyb na pevném disku – (CHKDSK) - ICTWork - Informační a komunikační technologie a práce na dálku

Info
Informační a komunikační technologie a práce na dálku ...
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Kontrola chyb na pevném disku – (CHKDSK)

Kontrola chyb na pevném disku v OS Windows 7 – (CHKDSK)


Alespoň jednou do roka je vhodné provést kontrolu chyb na pevném disku a to i v případě, že se systém Windows nijak podezřele nechová. Předejdete tak možnému budoucímu pádu systému, nebo ztrátě dat, neboť důkladná kontrola chyb v pěti fázích odhalí nejen chyby v souborovém systému pevného disku (v logickém uspořádání dat na pevném disku), ale také odhalí chyby i jeho fyzického stavu (tzv. vadné sektory). Program “Kontrola chyb“ nejen že chyby vyhledá, ale pokusí se je i opravit, případně data uložená na poškozených sektorech zachránit a přesunout jinam. Pokud program na konci kontroly vypíše byť sebemenší množství vadných sektorů, je nejvyšší čas poohlédnout se po novém pevném disku a zvýšit pravidelnost zálohování dat z tohoto disku bezprostředně po jejich vytvoření, neboť na takovýto pevný disk se již nedá nadále spoléhat. S postupem času mohou na disku vznikat další vadné sektory a tudíž ztráta dat nebo pády systému budou daleko častější. Specializované programy k regeneraci disku nebo nízko úrovňové formátování může za jistých okolností vadné sektory opravit, bavíme-li se o discích s magnetickými plotnami u pevného disku HDD, nikoliv však u elektronických buněk disku SSD, avšak nelze určit časový okamžik, na jak dlouho tato oprava vydrží. Z toho důvodu je lepší co nejdříve pevný disk vyměnit za nový. “Kontrolu chyb“ byste měli provést nejenom na disku “(C:)“, ale na všech oddílech a pevných discích ve vašem počítači. “CHKDSK“ je opět program “Kontrola chyb“, ale spouští se v příkazové řádce, nicméně příkazovou řádkou vás zde zatěžovat nebudu. Kontrolu provedete následujícím způsobem:

1. Libovolným způsobem vstupte do okna “Počítač“, tak abyste viděli všechny jednotky pevných disků. Například dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu “Počítač“. Pak klikněte jednou levým tlačítkem myši na diskový oddíl například “Místní disk (C:)“, tak aby byl zřetelně viditelný výběr (zamodření) tohoto oddílu.


2. Následně na stejný oddíl klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte příkaz “Vlastnosti“.


3. V okně “Místní disk (C:) - vlastnosti“ přejděte na kartu “Nástroje“.


4. Na této kartě v sekci “Kontrola chyb“ klikněte na tlačítko “Zkontrolovat…“.


5. V okně “Kontrolovat disk Místní disk (C:)“ zaškrtněte políčka “Automaticky opravovat chyby“ a “Vyhledat a pokusit se obnovit chybné sektory“ a pak klikněte na tlačítko “Spustit“.


6. Vzhledem k tomu, že se jedná o diskový oddíl, na kterém je umístěn operační systém Windows 7, který v současné chvíli běží a disk je jím používán, nemohl by program “Kontrola chyb“ provést úkony potřebné k opravě nalezených chyb, a proto se v následujícím okně systém ptá, zdali chcete vyhledat chyby na pevném disku při příštím spuštění počítače? Tlačítkem “Storno“ kontrolu chyb zrušíte. Tlačítkem “Naplánovat kontrolu disku“ sdělíte systému, že při příštím spuštění počítače má provést tuto kontrolu.


7. Nějakého dalšího potvrzení o naplánované kontrole se již nedočkáte, takže klidně všechna okna zavřete a proveďte restartování počítače, tak jak se sluší a patří přes nabídku “Start“ a příkaz “Restartovat“. Po restartu se můžete ještě rozhodnout, zdali chcete kontrolu spustit, či nikoliv. Je tu možnost kontrolu zrušit, kdyby vám z nějakého důvodu zrovna nevyhovovala. Kontrolu ukončíte zmáčknutím libovolné klávesy na klávesnici do deseti sekund, jinak se kontrola spustí, kterou již pak nemáte jak přerušit a musíte vyčkat do ukončení kontroly. V žádném případě během kontroly nerestartujte, nevypínejte počítač. Můžete si tak udělat víc škody než užitku.


8. Kontrola běží v pěti fázích a na obrázku vidíte průběh první z pěti.
Poznámka:  (Již v samotném okně je vidět, že se vlastně spustil samotný program “CHKDSK“, který lze využít pro opravu chyb na disku i v případě, že OS Windows nelze spustit a to právě z příkazové řádky, kterou lze vyvolat po zapnutí počítače klávesou “F8“ a volbou “Nouzový režim s příkazovým řádkem“ nebo konzolu s příkazovým řádkem lze spustit i ze samotného instalačního média s OS Windows 7).


9. V následujícím okně vidíte, co se vlastně děje v jednotlivých fázích. Technické detaily pro běžné uživatele nemá význam dopodrobna vysvětlovat. Takže jen okrajově:  1) fáze: ověřuje soubory, 2) fáze: ověřuje indexy, 3) fáze: ověřuje popisovače zabezpečení a deník USN, 4) fáze: ověřuje data souborů, 5) fáze: ověřuje volné místo.


10. Na závěrečné zprávě uvidíte nejdůležitější údaj a to dle obrázku vyznačeno červenými šipkami “0kB v chybných sektorech“. Pokud tam bude jakékoliv jiné číslo než nula, pak máte opravdu problém, neboť disk již obsahuje vadné sektory a program “Kontrola chyb“ si s tím už nedokázala poradit. Jak jsem již popisoval dříve, existují nástroje pro opravu vadných sektorů a možná se vám podaří pomoci těchto nástrojů chybné sektory opravit, ale nikde nemáte zaručeno, jak dlouho to vydrží. Možná i rok, ale možná i jen pár minut a opravený operační systém Windows se vám po úspěšném spuštění po chvíli zase zhroutí, anebo přijdete o některá vaše důležitá data, neboť je systém nedokáže z disku přečíst. Existuje i možnost, že posunete oddíl s daty nebo s Windows mimo vadný sektor, nebo rozdělíte oddíl s daty tak, abyste se vyhnuli místu, kde se vadný sektor nachází. Zvážit tuto možnost a provést tento úkon, už ale není v silách běžného uživatele. Zpravidla nejvhodnější volbou je výměna starého pevného disku s vadnými sektory za nový pevný disk se zárukou. Obrazovka se závěrečnou zprávou se vám zobrazí jen na pár vteřin a pak se systém restartuje a spustí se opět OS Windows. Pokud údaj prošvihnete, pak stav disku si musíte zjistit externím programem, který dokáže předpovídat poruchy pevných disků na základě technologie “S.M.A.R.T.“.  Jedním z takových programů je “CrystalDiskInfo“, který je dokonce v češtině.


11. “Kontrola chyb“, která lze spustit ve Windows a ve Windows i proběhne bez nutného restartu, lze provést většinou na nesystémovém oddílu, tudíž na oddílu, kde není Windows, například váš druhý oddíl s daty “Dokumenty, Foto, Video (D:)“. Když provedete stejný postup od bodu 1) až do bodu 5), avšak na oddílu “(D:)“, a kliknete na tlačítko “Spustit“, pak uvidíte průběh kontroly přímo ve Windows.


12. Samozřejmě o dokončení kontroly budete informováni, a pokud ještě kliknete na šipku “Zobrazit podrobnosti“, uvidíte detaily jednotlivých fází kontroly.


13. Pamatujte, že “Kontrolu chyb“ byste měli provést na všech oddílech a všech pevných discích v počítači. Tímto je kapitola kontrola chyb na pevném disku u konce.


 
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky