Odvirujte si počítač zdarma pomocí ESET Online scanneru - ICTWork - Informační a komunikační technologie a práce na dálku

Info
Informační a komunikační technologie a práce na dálku ...
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Odvirujte si počítač zdarma pomocí ESET Online scanneru

Odvirujte si počítač zdarma pomocí ESET Online scanneru


1. Chová-li se váš počítač nestandardně, je neustále vytížený na sto procent, vyskakují na vás různá okna s reklamou, objevují se různá podivná hlášení, antivirus hlásí možnost napadení virem nebo dokonce antivirus vůbec nefunguje, je pravděpodobné, že váš systém je napadený virem. Nicméně všechny tyto následky mohou mít zcela jiné příčiny, než napadení virem.  Ať už máte pochybnosti o bez virovém stavu vašeho počítače, či nikoliv, je vhodné jej prověřit tzv. “Online antivirovým skenerem“. Online antivirový skener vás v reálném čase nijak nechrání, slouží pouze k jednorázovému vyhledání a odstranění  malwaru. Tuto kontrolu je dobré udělat, i když se na vašem počítači nic podezřelého neděje, neboť se dít může, jen vy o tom nevíte. Pamatujte, že lepší občasná prevence, než řešit destruktivní následky. Online skenerů existuje hned několik, avšak jsou mezi nimi rozdíly v účinnosti skenování a odstraňování libovolného Malwaru“ (Pod souhrnné označení malware se zahrnují počítačové viry, trojské koně, spyware, adware, atd). Dle každoročních testů antivirových programů máte možnost si vybrat, kdo bude váš počítač chránit. Stejně tak jsou testovány i online antivirové skenery a jako jeden z momentálně nejlepších skenerů je “ESET Online scanner“, který si v následujících řádcích popíšeme. Pro spuštění online skeneru, jak již je podle názvu zřejmé, musíte být připojeni k internetu, tzv. online. Další online scannery naleznete na stránce "Pokročilá výbava".


2. Na webové stránce “Eset.cz“ ve spodní části klikněte na odkaz “ESET Online scanner“.3. V dalším okně klikněte na tlačítko “Spustit ESET Online scanner“.


4. Podle typu prohlížeče vám nabídne buďto spuštění skenu přímo v prohlížeči, nebo stažení souboru, který následně dvojklikem spustíte. Následující postup je už pak stejný. Uvedu oba dva postupy.
Varianta číslo A: Po kliknutí na tlačítko na tlačítko “Spustit ESET Online scanner“ v “Internet Exploreru“ se zobrazí následující okno, ve kterém nejdříve odsouhlasíte licenční podmínky zaškrtnutím položky “Ano, akceptuji podmínky úžívání“ a následně klikněte na tlačítko “Start“.


5. Internet Explorer (váš prohlížeč), vás může ještě požádat o spuštění doplňku “ESET Online scanner ActiveX“, který potvrďtě kliknutím na tlačítko “Povolit“. Vzhledem k tomu, že pro tuto instalaci potřebujete administrátorské oprávnění, vyžádá si váš operační systém Windows hlášením “Řízením uživatelských účtů“ potvrzení administrátorských práv.  Potvrďte kliknutím na tlačítko “Ano“.


6. V následujícím okně odsouhlaste instalaci doplňku tlačítkem “Nainstalovat“.


7. Po úspěšné instalaci doplňku se zobrazí následující obrazovka připravena k nastavení požadavků na testování a k zahájení antivirové kontroly.


8. Varianta číslo B: Po kliknutí na tlačítko “Spustit ESET Online scanner, stejně jako v bodě 3), v libovolném prohlížeči například “Google Chrome“ a jak už je z popisu na obrázku jasné, je třeba uvedený soubor “esetsmartinstaller_csy.exe“ nejdřív stáhnout do počítače a pak spustit a provést nastavení a antivirovou kontrolu.  Proveďte kliknutím na ESET Smart Installera “esetsmartinstaller_csy.exe“.


9. Systém vás vyzve k uložení souboru. Zvolte pro vás nejvhodnější umístění souboru, tak ať je snadno dohledatelný a potvrďte tlačítkem “Uložit“.


10. Po úspěšném stažení souboru “esetsmartinstaller_csy.exe“ můžete okno v bodě 8) zavřít. Následně stažený soubor “esetsmartinstaller_csy.exe“ ve vámi uloženém místě spusťte dvojklikem a zobrazí se podobné okno jako ve variantě A v bodě 4).


11. Odsouhlaste licenční podmínky zaškrtnutím položky “Ano, souhlasím s podmínkami použití“ a následně klikněte na tlačítko “Start“. Opět musíte hlášení “Řízení uživatelských účtů“ a tedy potvrzení administrátorských práv odsouhlasit instalaci kliknutím na tlačítko “Ano“. Během chvilky se vám zobrazí konfigurační okno scanneru stejné jako v bodě 7). Další nastavení a kontrola je už shodná pro obě varianty A i B.


12. Nastavením parametrů kontroly je zcela jednoduché.  Nejdříve klikněte do kolečka “Povolit detekci potencionálně nechtěných aplikací“ a pak klikněte na “Rozšířené nastavení“, které se po kliknutí změní na název “Skrýt rozšířené nastavení“. Pod tímto nápisem zaškrtněte čtyři po sobě jdoucí čtverečky s názvy “Odstranit nalezené infiltrace, Kontrolovat archívy, Detekovat potencionálně nebezpečné aplikace, Použít technologii Anti-Stealth“. Pokud chcete vědět podrobnější význam jednotlivých voleb, stačí, když ponecháte kurzor myši nad modrým kolečkem s písmenem “i“ uvnitř, za každou výše jmenovanou položkou.


13. Položku “Použít ručně nastavené proxy“ ponecháte nezaškrtnutou, neboť toto nastavení z pravidla v domácím prostředí není vyžadováno. V případě nutnosti nastavení proxy vám tyto informace sdělí váš poskytovatel internetu, a tudíž se tím nadále nebudu zabývat. Co je, ale podstatně důležité, je nastavení “Aktuální cíle kontroly“. Za tímto názvem je psáno Paměť, lokální disky, což znamená že v podstatě zde nemusíte nic měnit. Avšak chcete-li do testování  zahrnout například připojený Flash disk nebo externí USB disk nebo z nějakého důvodu chcete některou diskovou jednotku z testování vynechat, pak klikněte na odkaz “Změnit …“.


14. A v následujícím okně zaškrtněte jen ty položky, které chcete testovat a potvrďte tlačítkem “OK“. Jak vidíte v dolní části okna je vidět i možnost vyhledání diskových jednotek ve vaší domácí síti. Pokud používáte externí síťový disk například pro zálohování vašich důležitých dat, můžete jej také snadno zahrnout do antivirové kontroly.


15. Po potvrzení tlačítka “OK“ se vrátíte zpět do okna “Nastavení kontroly“ s tím, že v řádku “Aktuální cíle kontroly“ jsou již vidět jen ty diskové oddíly, které jste vybrali.


16. V současné chvíli máte vše potřebné nastaveno, tudíž zahájíte testování vybraných diskový jednotek počítače tlačítkem “Kontrola“. V prvním kroku dojde ke stažení nejnovější virové databáze a v druhém kroku poběží samotná antivirová kontrola vybraných diskových jednotek.


17. Jak je již patrné z druhého obrázku kontrola hlásí nalezenou infiltraci, což ještě neznamená, že se jedná o virus. Může to být program pro vzdálenou správu, který používáte z libovolného důvodu, anebo to může být lišta v prohlížeči tzv. (toolbar), která vás otravuje vyskakující reklamou. V drtivé většině se jedná o nepotřebnou komponentu, kterou můžete bez problémů smazat. Nicméně můžete význam všech nalezený infiltrací vyhledat na internetu a přesvědčit se o míře jejich škodlivosti a podle toho se rozhodnout jak s nálezem naložíte. V případě, že kontrola určí ke smazání soubor, o kterém víte, že neobsahuje žádný škodlivý kód a naopak jej nutně potřebujete, pak po odstranění označených souborů, lze tyto soubory zpět vrátit na původní místo vytažením z tzv. karantény, do které ukládá online scanner všechny podezřelé soubory. V případě že odstraníte po skončení testu karanténu, jsou všechny soubory uložené do ní, nenávratně ztraceny. K přesunutí infiltrovaných položek do karantény dojde až po dokončení testování. To znamená, že pokud test ukončíte ještě v průběhu kontroly, pak nalezené infiltrace nebudou ze systému odstraněny a ani nijak blokovány.


18. Na skončení testu vás upozorní obrazovka s názvem “Výsledky testu – Nalezené infiltrace“. Počet v řádku nalezené infiltrace a odstraněné infiltrace je ve většině případů shodný.


19. V opačném případě nahlédneme do “Seznamu nalezených infiltrací“ a tam zjistíme, který soubor byl nebo nebyl odstraněn, respektive přesunut do karantény. Zde máte také možnost výsledek uložit do textového souboru, který můžete například zaslat k analýze zkušenějším kolegům nebo se informovat na diskuzních fórech s touto tématikou. Zde máte taky možnost vyhledat nesmazanou infiltraci, jako v tomto případě označenou na obrázku červeně, dle cesty k souboru popsané ve sloupci “Cíl infiltrace“, a případně soubor ručně odstranit, například v průzkumníku, který je standardní výbavou Windows.


20. Vrátíme se zpět tlačítkem “Zpět“ a klikneme na odkaz “Spravovat karanténu“.


21. Na obrázku vidíte soubory uložené v karanténě, (soubory v karanténě nemohou už v počítači nikterak škodit), a v případě potřeby obnovení souboru na původní místo, stačí jen vybrat řádek se souborem v karanténě a kliknout na tlačítko “Obnovit“.


22. Následně se vám v řádku s uloženým souborem v karanténě, zobrazí nápis “obnoveno“, a tím je soubor navrácen na původní místo.


23. Tlačítkem “Zpět“ se vrátíme na obrazovku “Výsledky testu – Nalezené infiltrace“ a pokud jsme si jisti, že už žádné soubory z karantény nepotřebujeme, zaškrtneme položku “Vymazat soubory v karanténě“. Obnovování jakékoliv infiltrace z karantény je na vlastní nebezpečí, neboť si tím můžete obnovit nebezpečný virus, který bude nadále škodit ve vašem počítači!!! Čtvereček ”Odinstalovat” použijeme jen tehdy, pokud už online scanner nebudeme chtít v počítači nikdy použít. Nicméně pravidelná kontrola na viry je důležitá tak stejně, jak preventivní kontrola u lékaře. Tlačítkem “Dokončit“ ukončíme “ESET Online scanner“.


24. Poslední informativní okno o možnosti zakoupení antivirového programu “ESET …“ zavřete na křížku v pravém horním rohu zobrazeného okna.


 
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky