Proč Google Apps? - ICTWork - Informační a komunikační technologie a práce na dálku

Info
Informační a komunikační technologie a práce na dálku ...
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Proč Google Apps?

Přístup z libovolného místa


  Přístup přes libovolný webový prohlížeč.
  Přístup z libovolné platformy počítačů (Windows, MacOSx,

 Linux, Chrome OS a jiné).

  Přístup z libovolné mobilní platformy (Android, iOS, BlackBerry,

 Windows Phone, Symbian, Windows 10).

  Přístup v libovolné době. Záruka 99,9% dostupnosti.

Nejjednodušší on-line úprava sdílených dokumentů


  Efektivní sdílení dokumentů, kalendářů, fotografií, videa.
  Upozorňováním emailem, sms, vyskakovacím oknem na

 provedenou změnu v kalendáři nebo sdíleném dokumentu s přehledným systémem
 
komentářů.

  Efektivní spolupráce vašeho týmu i s partnery v reálném čase.
  Videokonference ušetří váš čas i peníze.

Nezanedbatelná úspora nákladů


  Cloudové řešení Google Apps přináší zásadní úspory za správu,

 údržbu infrastruktury, energie, obnovu hardwaru, aktualizace softwaru, a jiné.

  Ohleduplnost k životnímu prostředí.
  Přechodem na Google Apps snížíte celkové náklady organizace i její

 ekologickou stopu.

  Zvýšení produktivity práce ve vaší firmě.

Data kompletně vlastněna vaší společností


  Data jsou pod Vaší naprostou kontrolou. Můžete nastavit kdo, a co

 může sdílet vně i dovnitř organizace nebo je kdykoliv vzít a přenést jinam.

  Automatická záloha veškeré Vaší práce.
  Na většině mobilních zařízení s Androidem naleznete předinstalované aplikace

 Google. Stačí se přihlásit do účtu a Vaše e-maily, kontakty a kalendáře se
 
automaticky sesynchronizují.

Nic nemusíte instalovat


  Nové aplikace získáte s obnovou stránky v prohlížeči.
  Neustálá inovace. Každým rokem desítky až stovky nových

 funkcionalit.

  Široké API a automatizace správy. Snadný a rychlý vývoj vlastních

 aplikací. Stovky aplikací třetích stran.

  Možnost provázání s libovolným LDAP serverem. Podpora Microsoft

 Office, Outlooku, Thunderbirdu a dalších.

  Nepřetržitá e-mailová a telefonická podpora.

Bezpečnost s nejpřísnějšími kritérii


  Nesmazatelné administrátorské audity.
  Žádné reklamy a spamy.
  Fyzické i softwarové zabezpečení pravidelně auditované nezávislými

 organizacemi: Certifikáty ISO 27001, SSAE 16 Type II, ISAE 3402 typu II, FISMA.

  Možnost dvoustupňové autentizace pomocí mobilního zařízení.
  Šifrování a rozklad dat do geograficky různých oblastí.

Bezpečnost Google Cloudu


  Všechny data patří vaši firmě
Google Apps for Business jsou z pohledu bezpečnosti dat, ochrany soukromí, zabezpečení a dostupnosti zásadně odlišné od věřejných Gmail účtů. Google Apps for Business, nabízejí profesionální přístup k zabezpečení dat, který je kvalitativně odlišný od běžných schránek Gmail a účtů bezplatných služeb. Veškerá data uložená v Google Apps jsou ve vlastnictví a správě dané organizace. Vaše data Google s nikým nesdílí a neumožňuje k nim přístup, a to ani v podobě anonymního skenování. Zaměstnanci, technici ani operátoři Google nemají za běžných podmínek přístup k Vašim datům nebo e-mailům a nemohou si prohlížet, stahovat nebo šířit jejich obsah. Data jsou rozkládána na samostatně nevýznamné celky uložené v různých úložištích, zamezuje jejich zneužití a současně zvyšuje spolehlivost a dostupnost. Google uchovává data uživatelů pouze po nezbytnou dobu po zrušení uživatelského účtu. Výjimky představují případy, popsané v zásadách ochrany osobních údajů. V neposlední řadě, pokud se organizace rozhodne využívat externích služeb společně se službou Google Apps nebo se zcela vzdát služeb Google, má možnost vzít si svá úplná data s sebou.

  Data jsou šifrována a geograficky rozdělena
Systém uložení a ochrany dat uložených v Google Apps je navržen tak, aby znemožňoval jejich zneužití nebo neoprávněný přístup k nim. Veškerá data uložená v Google Apps jsou rozdělena do několika bloků, každý z nich je individuálně zašifrován, anonymizován a v několika kopiích uložen v různých geograficky odlišných datových centrech. Data na jednotlivých serverech nebo discích jsou tedy pro člověka nesrozumitelná a neúplná. Google datová centra a přístup do nich podléhají přísné fyzické, personální a datové bezpečnosti, která je pravidelně kontrolována a certifikována nezávislými organizacemi. Data jsou rozložena mezi datovými centry tak, že nelze identifikovat, ve kterém datovém centru jsou určitá data aktuálně uložena. Google je díky těmto opatřením schopen zvládat problémy zabezpečení, škálovatelnosti, výkyvů a redundance. Navíc k těmto opatřením je geografická poloha datových center Google utajena a samotné budovy diskrétní a anonymní. Přístup do datových center je omezen pouze na vybrané zaměstnance společnosti Google a jak přístup, tak veškeré operace jsou pod přísnou kontrolou.

  Bezpečnost dat
Google Apps jsou certifikovány dle ISO 27001, SSAE 16 Type II, ISAE 3402 Type II Společnost Google zaměstnává tým pro zabezpečení informací složený z předních světových odborníků v oblasti bezpečnosti dat, aplikací a sítí. Tento tým odpovídá za ochranu společnosti, datových center, aplikací a uživatelských dat proti vnějším útokům. Intenzivně se také věnuje procesům kontroly zabezpečení a odpovídajícímu přizpůsobení infrastruktury zabezpečení. Rovněž odpovídá za vývoj, dokumentování a implementaci zásad a standardů zabezpečení společnosti Google. Podnikání společnosti Google je založeno na důvěře. Duševní vlastnictví společnosti Google a emaily jsou uloženy ve stejných datových centrech a aplikacích jako vaše uživatelské účty Google. Každé porušení bezpečnosti by tedy pro Google znamenalo významnou ztrátu nejen v důvěře uživatelů a zákazníků, ale také v oblasti vlastního know-how, duševního vlastnictví a výsledků vlastního vývoje a výzkumu. Již léta provádí Google svoje finanční transakce se stovkami společností na webu, což je prostředí velice citlivé z pohledu bezpečnosti.

  Data nejsou indexována ani pro potřeby reklamy
Data uložená v Google Apps nejsou společností Google nijak zpracovávána nebo využívána. V Google Apps nejsou, oproti standadnímu (tzv. „consumer“) Gmailu, žádná data indexována pro potřeby reklamy nebo jiného využití, o kterém není organizace předem informována a ke kterému nedala předem svůj souhlas. Žádná data nejsou poskytována třetím stranám bez přechozího souhlasu, vyjma případů, kdy je toto nařízeno zákonem. Zpracovávání a vytěžování dat probíhá pouze pro potřeby vlastních aplikací Google Apps (např. funkce vyhledávání, antivirová a antispamová kontrola).

  Obnova dat a archivace
Společně se službou Google Apps může každá organizace zavést službu Google Message Discovery, která přináší možnost archivace a případné obnovy smazaných e-mailů, ať již v důsledku nechtěného zásahu uživatele nebo selhání techniky. Data jsou archivována po dobu 10 let, přičemž veškeré zálohování a případnou obnovu dat zajišťuje přímo Google. Archivace dat opět podléhá striktním bezpečnostním opatřením – nikdo kromě Vás tak nemá přístup k Vašim archivovaným e-mailům. V každém případě platí, že infrastruktura Google Apps je navržena tak, aby v případě havárie byla nulová ztráta dat a obnova funkcionality proběhla v co nejkratším čase (instant failover). Několikanásobné uložení dat v geograficky odlišných datových centrech společně s off-line páskovými zálohami a dalšími prvky zajištění je vysokou zárukou jejich dostupnosti.

 
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky