Rozdělení disku - ICTWork - Informační a komunikační technologie a práce na dálku

Info
Informační a komunikační technologie a práce na dálku ...
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Rozdělení disku

Rozdělení disku - zmenšení svazku, nový jednoduchý svazek, formátování


1. Pokud jste při instalaci OS Windows 7 v bodě (13) neřešili diskové oddíly a ponechali jste “Nepřidělené místo na disku 0“ pro vytvoření diskových oddílů na instalátoru Windows 7, pak po dokončení instalace můžete ve “Správě disků“ nalézt dva oddíly a to “Rezervováno systémem“ a “(C:)“.2. Oddíl “Rezervováno systémem“ v průzkumníku Windows (počítač) nenajdete. Tento oddíl nemá přiřazené písmeno a ani ho nepřidělujte, neboť je úmyslně schován, aby nedošlo ani omylem ke smazání jeho obsahu. Oddíl obsahuje důležité zaváděcí soubory a při jejich odstranění by nebylo možné již Windows spustit.


3. Oddíl “(C:)“ uvidíte v průzkumníku Windows (počítač) jako jednotku s názvem “Místní disk (C:)“ a tudíž i jako jediný pevný disk (diskový oddíl) v počítači.


4. Pokud jste se teprve teď rozhodli, že chcete mít v počítači další diskový oddíl, který budete mít pro svá data, můžete takzvaně disk rozdělit na dva oddíly, případně i na několik oddílů dle potřeby. Pokud však nemáte nějaký speciální důvod proč třeba disk rozdělit na 4 části, pak si bohatě vystačíte se dvěma diskovými oddíly viditelné v průzkumníku (v okně Počítač). “Rozdělení disku“ není fyzický zákrok, jedná se o změnu na logické úrovni a provedete ji softwarem “Správa disků“, který již operační systém Windows 7 obsahuje. “Rozdělení disku“ není myšleno doslova rozdělením jednoho diskového oddílu na dvě části, neboť by tak mohlo dojít k nevratnému poškození nejen vašich dat, ale i Windows. Jak tedy k “Rozdělení disku“ dochází? Oddíl “Místní disk (C:)“ je logicky rozprostřen téměř přes celou fyzickou oblast pevného disku. V případě disku o kapacitě 1TB (1024GB) je to spousta nevyužitého místa. Tento oddíl nejdříve zmenšíte na požadovanou velikost například 100GB a na vzniklém volném prostoru vytvoříte nový logický oddíl. Tento oddíl následně naformátujete na souborový systém NTFS a přidělení písmena diskové jednotce, například “D:“ si zvolíte v průvodci vytvořením jednoduchého svazku“. Program se sám postará o data, které jsou v současné chvíli uloženy v místě, kde má být později další oddíl.  Data před zmenšením přesune tak, aby zůstala na zmenšeném diskovém oddílu. Vzhledem k tomu, že se jedná o dost závažnou změnu ve vašem počítači, a i když se jedná o zákrok bez ztráty dat, může dojít k neočekávané chybě a můžete tak přijít o všechna vaše data. Proto před tímto zákrokem zálohujte všechno co je pro vás důležité. Pokud chcete rozdělit disk se systémem Windows a vašimi důležitými daty, který již delší dobu používáte, důrazně doporučuji před rozdělením disku provést tzv. “Kontrolu chyb“ a “Defragmentaci“. Operační systém a programy nainstalujete kdykoliv znova, ale vaše data už vám nikdo nenahradí. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu “Počítač“ na ploše a z kontextové nabídky zvolte příkaz “Spravovat“.  Pokud ikonu “Počítač“ na ploše nemáte, jděte přes “Nabídku start – ovládací panely – Systém a zabezpečení – Nástroje pro správu – Správa počítače“.


5. V okně “Správa počítače“ jděte na položku “Úložiště“ a v něm klikněte levým tlačítkem myši na položku “Správa disků“.


6. Klikněte pravým tlačítkem myši na disk “(C:)“.


7. A z kontextové nabídky zvolte příkaz “Zmenšit svazek…“.


8. “Dotazováním na místo pro zmenšení“ systém zjišťuje, o kolik může současnou velikost oddílu pevného disku zmenšit.


9. V okně “Zmenšit C:“ vám systém přehledně zobrazí maximální velkost oddílu, dostupné místo pro zmenšení a v jediném editovatelném políčku zapíšete hodnotu v MB (megabajtech), o kolik chcete oddíl zmenšit. V následujícím políčku “Celková velikost po zmenšení“ uvidíte, jaká bude výsledná velikost zmenšeného diskového oddílu “(C:)“. Vaše rozhodnutí potvrďte kliknutím na tlačítko “Zmenšit“.


10. Po zmenšení oddílu vidíte novou velikost diskového oddílu “(C:)“ a nově vzniklé volné místo bez logického oddílu.


11. Dále budete pracovat již jen s volným místem s názvem “Nepřiřazeno“. Klikněte na “Nepřiřazeno“ pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte příkaz “Nový jednoduchý svazek…“.


12. V průvodci vytvořením jednoduchého svazku klikněte na tlačítko “Další“.


13. V tomto okně, pokud nezadáte maximální možnou velikost nového oddílu, pak zbylé volné místo můžete použít k vytvoření dalšího a dalšího oddílu dle vaší potřeby opakováním spuštěním “průvodce vytvořením jednoduchého svazku“. Vzhledem k tomu, že vám postačí jen dva viditelné oddíly v okně “Počítač“, necháme přidělenou hodnotu maximální možnou, tak jak nám ji určil systém Windows 7. Pak klikněte na tlačítko “Další“.


14. V následujícím okně ponechte vybranou volbu “Přiřadit písmeno jednotky“ a z rozbalovací nabídky si můžete vybrat libovolné písmeno, pod kterým bude oddíl v průzkumníku vidět, například “D“. Pak klikněte na tlačítko “Další“.


15. V okně “Formátovat oddíl“ ponechte všechny přednastavené hodnoty, jen v poli “Jmenovka svazku“ si pojmenujte váš nově vytvořený diskový oddíl, například “Dokumenty, Foto, Video“. Pak klikněte na tlačítko “Další“.


16. Průvodce potvrďte kliknutím na tlačítko “Dokončit“.


17. V okně “Správa počítače“ vidíte, že oddíl byl úspěšně vytvořen a naformátován. A oddílu bylo přiděleno písmeno “(D:)“.


18. Ukončete okno “Správa počítače“ a otevřete okno počítač. V něm vidíte, že opravdu vznikla nová disková jednotka, respektive nový oddíl “Dokumenty, Foto, Video (D:)“ na úkor velikosti oddílu s názvem “Místní disk (C:)“. Tímto je kapitola rozdělení disku u konce.


 
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky