Datové nástroje - Stažení dat - ICTWork - Informační a komunikační technologie a práce na dálku

Info
Informační a komunikační technologie a práce na dálku ...
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Datové nástroje - Stažení dat

Datové nástroje - Stažení dat - Informace pro jednotlivé služby


Níže jsou uvedeny informace o tom, jak Export dat funguje u jednotlivých služeb, a o dostupných typech souborů. Chcete-li zobrazit všechny služby, které používáte, přihlaste se na stránce www.google.com/dashboard.

1) Profil

  JSON – profil se exportuje ve formátu javascript object notation, což usnadňuje jeho analýzu pomocí programu.

2) Gmail

 MBOX – mbox představuje způsob ukládání e-mailových zpráv, který je podporován všemi běžnými poštovními klienty, jako jsou například Microsoft

Outlook 2011, Mozilla Thunderbird nebo aplikace Apple Mail. Tyto soubory lze nejsnáze otevřít ve specializovaném poštovním klientu (jako jsou například klienty uvedené výše).

 Ve výchozím nastavení poskytujeme veškerou poštu v jednom souboru mbox. Alternativně můžete zvolit štítky, které chcete exportovat. Každý štítek bude

zahrnut v jednom souboru mbox. Další informace o importování do svého oblíbeného poštovního klientu ve formátu mbox naleznete v tomto skvělém výukovém programu z univerzity Wisconsin-Madison.

 Poštu lze z Gmailu exportovat třikrát denně a maximálně sedmkrát do týdne. Většině lidí by toto omezení žádné problémy způsobovat nemělo. Pokud

vám ale problémy způsobuje, dejte nám vědět.

 Štítky se v Gmailu používají pro celé konverzace, nikoli pro jednotlivé zprávy. Pokud se tedy rozhodnete exportovat štítků několik, můžete u některých

zpráv obdržet duplicitní kopie.

 Pokud z Gmailu exportujete poštu, uchovají se štítky jednotlivých zpráv ve speciálním záhlaví X-Gmail-Labels ve formátu CSV. Ačkoliv žádný poštovní

klient zatím toto záhlaví nedokáže rozeznat, lze pro většinu z nich napsat rozšíření, která umožní tato data využít.

3) Kalendář

 ICS – iCalendar je běžný způsob uchovávání záznamů v kalendáři, který používá mnoho oblíbených webových i počítačových kalendářových programů.

Většina kalendářových programů obsahuje pokyny k importu souborů ICS. Prohlédněte si pokyny k importu souborů ICS do Kalendáře Google.


4) Kontakty

 vCard (výchozí) – zcela běžný formát souborů pro elektronické vizitky, který používají například aplikace Gmail, Microsoft Outlook nebo Mac OS X

Contacts.

 HTML – tyto soubory lze otevřít v libovolném prohlížeči, obtížněji se však importují do jiného softwaru pro správu kontaktů.
 CSV (hodnoty oddělené čárkami) – tyto soubory lze snadno přečíst tabulkovými procesory nebo pomocí programu, obtížněji se však importují do

softwaru pro správu kontaktů.

5) Dokumenty (Disk)

 DOCX – Microsoft Word (výchozí). Dokumenty jsou ve výchozím nastavení ukládány ve formátu Microsoft Word 2007 nebo novějším.
 ODF – text ve formátu OpenDocument. Dokumenty se stahují v otevřeném formátu, který lze otevřít prostřednictvím oblíbených textových editorů s

otevřeným zdrojovým kódem, jako je například OpenOffice nebo LibreOffice.

 Rich Text – formát dokumentu, který dokáže přečíst většina počítačů a který obsahuje některé (nikoliv však všechny) možnosti formátování dostupné v

základním textovém editoru.

 PDF – dokumenty stažené ve formátu PDF lze zobrazit ve většině moderních operačních systémů, webových prohlížečů nebo po instalaci aplikace

Adobe Reader. Tyto soubory však nelze snadno upravovat bez zakoupení pokročilých softwarových nástrojů.

 Prostý text – dokument se exportuje bez stylu a formátování.

6) Tabulky (Disk)

 XLSX – Microsoft Excel (výchozí). Tabulky se ve výchozím nastavení ukládají ve formátu Microsoft Excel 2007 nebo novějším.
 ODS – tabulka ve formátu OpenDocument Tabulky se stahují v otevřeném formátu, který lze otevřít prostřednictvím oblíbených textových editorů s

otevřeným zdrojovým kódem, jako je například OpenOffice nebo LibreOffice.

 PDF – tabulky stažené ve formátu PDF lze zobrazit ve většině moderních operačních systémů, webových prohlížečů nebo po instalaci aplikace Adobe

Reader. Tyto soubory však nelze snadno upravovat bez zakoupení pokročilých softwarových nástrojů.

7) Prezentace (Disk)

 PPTX – Microsoft PowerPoint (výchozí). Prezentace jsou ve výchozím nastavení uloženy ve formátu Microsoft PowerPoint 2007 nebo novějším.
 ODP – prezentace ve formátu OpenDocument. Prezentace se stahují v otevřeném formátu, který lze otevřít prostřednictvím oblíbených textových editorů s

otevřeným zdrojovým kódem, jako je například OpenOffice nebo LibreOffice.

 Obrázek PNG – prezentace se stahují jako série statických obrázků PNG po jednotlivých snímcích.
 PDF – prezentace se stahují ve formátu PDF jako 1 stránka na snímek.
 Prostý text – prezentace se stahují ve formátu prostého textu a ztratí většinu formátování. Text prezentace však zůstane zachován.

8) Formuláře (Disk)

 XLSX – Microsoft Excel (výchozí). Odpovědi formulářů vytvořených v Disku jsou exportovány ve formátu Microsoft Excel 2007 nebo novějším.
 ODS – tabulka ve formátu OpenDocument. Odpovědi formulářů vytvořených v Disku se stahují v otevřeném formátu, který lze otevřít prostřednictvím

oblíbených textových editorů s otevřeným zdrojovým kódem, jako je například OpenOffice nebo LibreOffice.

 PDF – odpovědi formulářů stažené ve formátu PDF lze zobrazit ve většině moderních operačních systémů, webových prohlížečů nebo po instalaci

aplikace Adobe Reader. Tyto soubory však nelze snadno upravovat bez zakoupení pokročilých softwarových nástrojů.

9) Kresby (Disk)

 PDF (výchozí) – soubory se stahují ve formátu přenosného dokumentu a nelze je upravit bez speciálního softwaru.
 Obrázky JPEG, PNG a SVG. Kresby se stáhnou ve vybraném typu obrázku.

10) Kruhy Google+

 vCard (výchozí) – zcela běžný formát souborů pro elektronické vizitky, který používají například aplikace Gmail, Microsoft Outlook nebo Mac OS X

Contacts.

 HTML – tyto soubory lze otevřít ve webovém prohlížeči, obtížněji se však importují do jiného softwaru pro správu kontaktů.
 CSV (hodnoty oddělené čárkami) – tyto soubory lze snadno přečíst tabulkovými procesory nebo pomocí programu, obtížněji se však importují do

softwaru pro správu kontaktů.

11) Aktivita (Stream služby Google+)

 HTML (výchozí) – aktivita ve streamu se ve výchozím nastavení exportuje ve formátu HTML a lze ji zobrazit v libovolném webovém prohlížeči. Může být

však obtížnější analyzovat tyto informace pomocí programu.

 JSON – aktivita ve streamu se exportuje ve formátu javascript object notation, což usnadňuje její analýzu pomocí programu.

12) +1 (Stream služby Google+)

 HTML – hodnocení +1 lze zobrazit ve webovém prohlížeči a exportovaný soubor lze ve většině moderních prohlížečů použít k vytvoření záložek.

13) Historie polohy

JSON – údaje o poloze se exportují ve formátu JavaScript Object Notation, což umožňuje snadno je analyzovat pomocí programů.

14) Stránky

Skupina kontaktů

- JSON – skupiny kontaktů pro každou stránku se exportují ve formátu javascript object notation, což usnadňuje jejich analýzu pomocí programu.

Aktivita

- HTML – aktivita stránky se snadno exportuje v libovolném webovém prohlížeči.
- JSON – načtení aktivity stránky pomocí webového prohlížeče nebo textového editoru je složitější, avšak analýza pomocí programu je jednodušší.

15) Blogger

 ATOM – data z blogu se exportují ve standardním formátu AROM, který lze buď přímo, nebo pomocí nástrojů třetích stran importovat prostřednictvím

většiny softwaru pro blogy.

.Chcete-li ze služby Blogger získat kopii fotografií, zahrňte do archivu službu Picasa.

16) YouTube

 Vaše videa budou exportována ve formátu, ve kterém byla původně nahrána.

17) Webová alba Picasa

 Vaše fotky a videa budou exportována ve formátu, ve kterém byla původně nahrána.

18) Galerie 3D objektů

 SKP, KMZ – pokud byly modely vytvořeny v aplikaci SketchUp, exportují se jako soubory SketchUp (SKP). V opačném případě se modely exportují ve

formátu KMZ. Soubory SKP lze importovat přímo do aplikace SketchUp nebo do Galerie 3D objektů Trimble. Soubory KMZ se vytváří ve značkovacím jazyce KML, který dokáže číst aplikace Google Earth a další geografický software.

 
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky