Výhody Google Apps - ICTWork - Informační a komunikační technologie a práce na dálku

Info
Informační a komunikační technologie a práce na dálku ...
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Výhody Google Apps

Výhody Google Apps

  Tisíce hotových aplikací na Google Apps Marketplace
  Propojení Google Apps s firemními aplikacemi
  Významné snížení celé řady nákladů
  Zvýšení konkurenceschopnosti a efektivity práce
  Možnost pracovat z domova
  Zajištění bezpečnosti a funkčnosti za nejnižší cenu
  Sdílení dokumentů v reálném čase, disk google jako centrální uložiště
  Jednoduchost a intuitivnost ovládání aplikací, přístup odkudkoliv

Tisíce hotových aplikací na Google Apps Marketplace


Pro Google Apps jsou k dispozici tisíce hotových aplikací dostupných přes Google Apps Marketplace. Jedná se o specializovaný obchod s řešeními, která jsou přímo propojena s Google Apps. Všechny aplikace jsou dostupné k okamžitému nainstalování několika kliknutími, opět není třeba instalovat žádný software nebo pořizovat hardware. Nahlédněte do Google Apps Marketplace.


Propojení Google Apps s firemními aplikacemi


Součástí Google Apps jsou široké možnosti automatizovaného přístupu k Vašim datům napříč všemi aplikacemi prostřednictvím aplikačních rozhraní, tzv. API. Pomocí nich můžete Google Apps propojit s dalšími interními systémy, které v organizaci používáte, nebo automatizovat rutinní procesy ve firmě. Široké možnosti Google Apps API (aplikačních programovací rozhraní) skýtají zásadní výhody pro vývojáře. Veškerá data uložená v Google Apps jsou přístupná prostřednictvím detailně dokumentovaných API. Vývojář není nijak znevýhodněn, protože má přístup jen k části aplikačních rozhraní nebo tím, že by byla některá API volání nedokumentovaná. Všechny aplikace třetích stran využívají stejná rozhraní, ke kterým má přístup každá organizace v rámci jednotné ceny za Google Apps účty. Ke všem API Google poskytuje detailní dokumentaci s množstvím příkladů, tutorialů a howtos. Oficiálně také poskytuje hotové klientské knihovny pro široké spektrum programovacích jazyků od Javy a JavaScript přes Go, Python, PHP, Ruby až po Objective C nebo .NET. Navíc se díky popularizaci mnoha online i offline akcemi a iniciativě kolem Google API pohybuje široká vývojářská komunita schopná a ochotná kdykoliv poradit. Google API také patří podle testů mezi nejspolehlivější z pohledu dostupnosti. Zajímavým nástrojem z pohledu vývojáře jsou rozhodně Apps Scripty, psané ve webovém vývojovém prostředí v JavaScriptu, pomocí kterých lze snadno a rychle vyvinout i poměrně složité aplikace spojujících data a funkcionalitu napříč mnoha Googla Apps službami. Dalším výjimečným nástrojem je také Google APIs Explorer umožňující interaktivně poznávat jednolitvé API, jejich metody a parametry. V reálném čase vidíte výsledky svých dotazů na živých datech.

Významné snížení celé řady nákladů


Google Apps především významně snižují celou řadu nákladů, a to jak provozních, tak investičních. Na straně investičních nákladů odpadá zejména potřeba pořizovat výpočetní techniku jako jsou servery, neboť fungování systému a správu veškerých dat plně zajišťuje společnost Google. A to včetně zabezpečení, které je pro všechny uživatele Google Apps na úrovni, jaké by jakékoliv srovnatelné interní řešení dosáhlo jen za cenu obrovských nákladů. Další výdaje lze ušetřit na nákupu kancelářského softwaru, většinu programů totiž komplexní balík služeb Google Apps dokáže spolehlivě nahradit. Více zjistíte na stránkách Google Apps Marketplace. Na straně provozních nákladů zase odpadá opečovávaní interního softwaru, hardwaru a další infrastruktury. Google Apps drží při zemi počáteční náklady dvěma způsoby. Jednak skvělou cenou za licenci 40 Eur za uživatele a rok, ale také tím, že se jedná o 100% cloudové řešení, což s sebou nese tu výhodu, že nemusíte investovat do vlastních serverů. Ušetříte také za jejich správu, údržbu, energie a v neposlední řadě také za antivir a antispam. Všechny tyto starosti zůstávají na straně Googlu. Pro firmu je také důležité, že Vás nemůžou překvapit žádné neočekávané investice za porouchaný hardware. Počáteční investice je nejen řádově nižší, ale navíc naprosto předvídatelná.

Zvýšení konkurenceschopnosti a efektivity práce


Druhou významnou oblastí, ve které Google Apps dokáží zvýšit konkurenceschopnost každé společnosti, je vyšší produktivita zaměstnanců. Díky široce integrovaným komunikačním nástrojům a využití výhod cloudu jsou velkou výhodou pro jakékoliv činnosti vyžadující součinnost více lidí. Odpadá vzájemné přeposílání souborů, zdlouhavé vyměňování e-mailů, nekonečné telefonní hovory. Všichni zúčastnění zaměstnanci mohou dokumenty upravovat současně, využívat výhodu chatů a diskuzí napříč všemi produkty nebo se domlouvat s pomocí propracovaných videokonferencí, které podporují i zapojení dalších aplikací a společnou práci s dokumenty přímo během hovoru. Přes sdílené kalendáře lze zase snadno udržovat přehled o pracovním harmonogramu, stejně jako koordinovat využívání místností, projektorů, vozidel a dalšího vybavení.

Možnost pracovat z domova


Google Apps jsou v neposlední řadě jasnou odpovědí i pro firmy, které umožňují nebo zvažují umožnit zaměstnancům vyhledávaný benefit v podobě práce z domova. Google Apps mají pro práci z domova mnoho výhod, jako například, významně redukují náklady na celou řadu softwarových nástrojů, což se netýká jen externích pracovníků, ale společnosti jako celku. U většiny softwarových řešení je třeba pravidelně pořizovat jejich nové verze a propojení zaměstnanců z domova s interními komunikačními kanály ve společnosti může být velmi obtížné a nákladné. V rámci souhrnného ročního poplatku za Google Apps jsou naopak zahrnuty všechny nástroje, které pracovníci potřebují, a jejich automatická aktualizace, renovace a vylepšování Googlem, který na nich neustále průběžně pracuje a přizpůsobuje je aktuální situaci na trhu a potřebám uživatelů.  Protože jsou Google Apps cloudovým řešením, odpadají také veškerá pracná nastavení. Stačí se připojit přes webové rozhraní. Pro práci v Google Apps není třeba víc, než počítač či jiný přístroj s přístupem k internetu. Pracovat tedy lze nejen ze stolních počítačů, ale i přes chytré telefony, notebooky a tablety, a to napříč různými platformami kdekoli na světě. Přitom je zaručen neustálý přístup ke všem potřebným nástrojům a dokumentům. Dalším významným přínosem je též vyšší produktivita práce.

Zajištění bezpečnosti a funkčnosti za nejnižší cenu


Platforma Google Apps je od počátku připravena na doplňování nových funkcí a modulů, nehrozí tedy konfliktní situace. Řešení je zároveň jednoduše a takřka neomezeně škálovatelné přesně podle aktuálních potřeb společnosti. Google Apps redukují i bezpečnostní hrozby, neboť poskytují zabezpečení na úrovni, jaké by srovnatelné interní řešení dosáhlo jen za cenu obrovských nákladů. Funkce Vault se pak postará o to, že má IT oddělení v případě nečekaných problémů, například soudního sporu, okamžitě k dispozici všechny potřebné dokumenty či záznamy komunikace i z daleké minulosti. Všechny dokumenty v rámci Google Apps jsou zároveň zabezpečeny, jak proti zásahům zvenčí, tak proti tomu, aby se k dokumentům neoprávněně dostal někdo zevnitř. Dokumenty může prohlížet či upravovat pouze ten, komu jejich vlastník či administrátor Google Apps domény umožnil přístup. Vše je uloženo na serverech Googlu a několikanásobně zálohováno na více geografických místech, aby majitelé dokumentů o svá data nemohli přijít. Nasazení Google Apps přináší významnou eliminaci rizik úniků nebo zneužití dat, která jsou poměrně častým a závažným problémem při běžném způsobu řešení, kterým je vlastní infrastruktura. Skutečnost, že k datům nemají zaměstnanci, technici ani operátoři přímý přístup a že data jsou rozkládána na samostatně nevýznamné celky uložené v různých úložištích, zamezuje jejich zneužití a současně zvyšuje spolehlivost a dostupnost. Management bezpečnosti informací pokrývá zejména tyto oblasti: fyzická bezpečnost, personální bezpečnost, datová bezpečnost, komunikační bezpečnost, aplikační bezpečnost. Veškeré tyto oblasti jsou v rámci Google Apps řešeny na vysoké úrovni a bezpečnost je jednou z nejvyšších priorit. Bezpečnostní procedury jsou pravidelně prověřovány a certifikovány nezávislými organizacemi a v případě potřeby je možné tyto bezpečnostní audity získat pro interní klientský audit bezpečnosti. Google Apps jsou certifikovány dle ISO 27001, SSAE 16 Type II, ISAE 3402 Type II.

Sdílení dokumentů v reálném čase, disk google jako centrální uložiště


Díky širokým možnostem sdílení dokumentů v reálném čase se znatelně zrychlí a zefektivní řada týmových činností. Odpadá přeposílání dokumentů a jejich zdlouhavá kompletace. V Google Apps mají všichni zapojení uživatelé přístup ke sdíleným dokumentům ihned, mohou je editovat současně a zároveň využít možnosti zabudovaného chatu nebo videokonferencí. Ty podporují i zapojení dalších aplikací a společnou práci s dokumenty přímo během hovoru. Google Apps také dokáží pomocí zabudovaných komunikačních nástrojů a uživatelských účtů nahradit firemní intranet. Díky nástrojům jako jsou Gmail, Google Talk, Google Voice, Hangouts nebo sdílené kalendáře je šíření informací v týmu a potažmo celé organizaci rychlejší, jednodušší a příjemnější. Efektivní intranet přitom šetří nejvíce času právě vedoucím pracovníkům. V rámci dokumentů či kalendářů funguje velmi snadné vytváření skupin, takže je možné sdílení jakéhokoliv obsahu omezit na přesně vybrané zaměstnance s různými pravomocemi. Neopomenutelnou výhodou je též velká svoboda pracovníků vůči IT oddělení. Na rozdíl od složitých, uživatelsky náročných softwarových řešení umožňují Google Apps členům týmu, aby mnoho věcí dokázali sami. Nemusí se tak obracet na někdy nefunkční, neochotné nebo příliš zaměstnané IT oddělení. I to ve výsledku urychluje a zjednodušuje práci. Díky kooperativním nástrojům a možnosti současného přístupu více uživatelů z různých zařízení do jednoho dokumentu není třeba, aby v případě spolupráce na jednom textu, tabulce či prezentaci docházelo k předávání a spojování souborů od různých autorů. Naopak, v rámci Google Apps mohou uživatelé pracovat všichni přímo v jednom dokumentu, a to dokonce současně a ještě za pomoci videokonference nebo textového chatu. Disk Google představuje centrální úložiště dokumentů. Veškeré soubory v organizaci lze soustředit do tohoto úložiště a nastavit v něm příslušná oprávnění. Můžete pak zapomenout na problémy se zálohováním, kopírováním různých verzí souborů mezi svými zařízeními i s kolegy mezi sebou apod. Všichni mají k dispozici stejné aktuální verze dokumentů a dalších souborů, mohou k nim přistupovat v případě potřeby odkudkoliv a nemusí se bát, že o ně přijdou.

Jednoduchost a intuitivnost ovládání aplikací, přístup odkudkoliv


Koncový uživatel bezpochyby ocení jednoduchost a intuitivnost ovládání aplikací v Google Apps. Protože tvorbou softwarových řešení se často zabývají profesionálové, ale potom je využívají lidé bez IT vzdělání a zkušeností, může se snadno stát, že řada funkcí je příliš složitých. Google Apps vycházejí uživatelům bez hlubších IT vědomostí vstříc při zachování maximální funkčnosti na pozadí. Protože Google Apps umožňují přístup odkudkoliv, není uživatel vázán ani místem výkonu práce, ani přístrojem, z něhož práci vykonává. Všechny dokumenty jsou stejné, ať již k nim přistoupí z osobního počítače, laptopu, tabletu nebo telefonu, vždy v aktuální verzi, tak jak ji sám zanechal při poslední úpravě, nebo jak je naposledy upravil jiný uživatel s uděleným přístupem. Google Apps mají intuitivní uživatelské prostředí a i s velice pokročilými funkcemi si snadno poradí i “IT nešika”. Odpadá tak obvyklý problém, kdy organizace investuje nemalé finance do  funkcionalit, které jsou však složitě ovladatelné a každá je vázána na jiný software. Ve výsledku je pak používá jen velmi omezený počet lidí. V Google Apps je vše integrováno do jednoho uživatelsky přívětivého prostředí.

 
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky